biblioteques, xarxa

La Xarxa de Biblioteques municipals: un dèficit vergonyant

Si a Girona o Terrassa – dos ciutats similars en mida i població a Lleida – quedes per estudiar a la biblioteca municipal amb algú, si no concreteu és poc possible que us trobeu: a la capital nord – oriental, podràs triar entre quatre biblioteques diferents. A la ciutat del Vallès, entre sis. Si ho fas a Lleida, no té pèrdua: us trobareu a Pardinyes. Aquesta és, a dia d’avui, l’única biblioteca local que podem trobar prop de casa nostra.

La Paeria de Lleida ha estat incomplint de forma sistemàtica tant la Llei de biblioteques com el Mapa de Lectura de Catalunya, que són qui ordenen i regulen la distribució de biblioteques municipals (competència exclusiva dels ajuntaments). Segons la versió de l’any 2014 del Mapa, la ciutat de Lleida hauria de disposar de 3 biblioteques locals de proximitat, dimensionades en correspondència amb el nombre d’usuaris potencials i amb el personal i horari adequats. De fet, és una mancança que ja apareix en la versió de l’any 2008, moment que la hisenda municipal no estava tant condicionada per la crisi econòmica, s’era més ambiciós i es reclamava una xarxa de fins a 4 biblioteques locals.

Però fins i tot la biblioteca de Pardinyes, l’única d’una xarxa municipal inexistent, no compleix els requisits que el Mapa de Lectura entén per bàsics. Ni en metres quadrats, ni en serveis, ni en personal, ni en accessibilitat. La demanda és lògica i necessària, però malgrat tot, fa anys que s’espera oblidada en el calaix de la indolència. De fet, ja l’any 2010 l’alcalde Ros es deixava fotografiar visitant biblioteques d’arreu de Catalunya i prometia activar el Pla Municipal de Biblioteques. A més, ha estat un tema recurrent en el seu programa electoral a l’hora de recol·lectar vots. Malgrat tot, els resultats de tan viatge i tanta promesa electoral han estat, fins a la data, vaporosos.

La ciutat de Lleida hauria de disposar de 3 biblioteques locals de proximitat, dimensionades en correspondència amb el nombre d’usuaris potencials i amb el personal i horari adequats

Arribats a aquest punt, sembla lògic preguntar-se: quin és el pressupost de la biblioteca de Pardinyes que no li permet tenir uns mínims? Què hi diu el Pla de Biblioteques de la ciutat a tot això? Doncs bé, la ciutat que presumeix de tindre una immillorable qualificació en transparència (com seran les altres!), sembla que, o bé no té publicat en el web el pressupost de la biblioteca i el Pla de biblioteques, o bé, directament, aquests documents no existeixen.

És necessari, en cas que existeixin, que es facin públics, tal i com a la Crida per Lleida-CUP hem sol·licitat durant aquest mes de novembre. En cas que no existeixi, cal redactar un Pla de Biblioteques que posi una proposta d’actuació damunt de la taula i un calendari amb voluntat de complir-se. Cal que es pressupostin i es duguin a terme les biblioteques que durant tots aquests anys han estat escatimant a la nostra ciutat així com que la biblioteca de Pardinyes tingui els serveis, espais i personal adequat.

No hi ha cap atenuant que justifiqui la inoperància i manca de voluntat política respecte a l’endèmica manca de biblioteques que patim a la nostra ciutat des de fa ja massa anys. Aquests espais són molt més que un magatzem de llibres i documents. Són espais de cultura, de socialització, d’estudi, transversalització i divulgació del coneixement indispensables per qualsevol població que vulgui estar a l’alçada dels desafiaments del segle XXI. I són, per a moltes famílies humils, l’única forma de disposar d’un espai adequat per estudiar, treballar amb internet o accedir a un fons bibliogràfic adequat.

Les biblioteques són espais de cultura, de socialització, d’estudi, transversalització i divulgació del coneixement indispensables per a qualsevol població

Fiquem-nos per tant a treballar, Lleida es mereix que resolguem d’una vegada aquesta mancança atàvica i vergonyant. És per això que, en aquest sentit, la Crida per Lleida-CUP presentarem una moció a l’ajuntament de Lleida aquest mateix mes instant, entre d’altres mesures, a ficar data i pressupost a la futura Xarxa de Biblioteques Municipals de Lleida que permeti als diferents barris de la ciutat tenir accés a aquest servei públic bàsic i imprescindible.

Article de Rubén Cobo

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria