Taller de participació ciutadana en la creació d’un mapa social a Pardinyes

Aquest dissabte 25, la  Crida ha realitzat el segon taller de cartografia social, ara  al barri de Pardinyes. Els tallers es realitzen amb col·laboració de l’Institut Cartogràfic de la Revolta. Els tallers són una eina de participació popular, on els habitants d’una zona poden identificar el seu espai de vida i laboral sobre un mapa, i un cop dibuixats els llocs habituals de vida i la mobilitat de les persones,  permet aflorar el debat sobre les necessitats i els desitjos de transformació dels propis espais, de canvis en les serveis públics, així el mapa social es transforma en una eina de participació ciutadana.

Els veïns i les veïnes del barri han dibuixat sobre un mapa de la zona la seva mobilitat i els seus espais de vida, oci, comerç i esport  al barri. Una segona part del taller s’ha centrat en el debat de les necessitats específiques del barri per part de diferents grups d’edat i de gènere. Algunes de les valoracions fetes han estat la marcada identitat del barri i l’important vida comercial i associativa que s’hi fa, això ha permès també aflorar les mancances de serveis i les crítiques a la gestió dels espais públics de manera bastant unànime per part dels participants. Algunes  de les demandes s’han centrat en qüestions urbanístiques i de gestió pública de primer ordre: la manca d’enllumenat, la necessitat de reordenar la recollida de brosses per a no molestar l’accés als habitatges o comerços, la presència continuada de rates als carrers, zones d’aparcament properes a la rambla que s’han convertit en abocadors, etc. Un dels punts centrals del debat ha estat la manca de polítiques per a una distribució equitativa i democràtica de l’alumnat en les escoles públiques per evitar la segregació escolar, fet que s’ha considerat vital per a evitar un barri futur amb grups socials amb dos velocitats. Altres demandes de serveis públics que han pres protagonisme han estat la manca d’una ludoteca pública a la zona, espais públics per a celebrar trobades, actes, oci, etc. Ja que no compleix aquesta funció un complex com és la Llotja, s’ha considerat que els preus elevats i exclusius no el fan un equipament obert al barri. Aquests han estat algunes de les propostes fetes per la població del barri de Pardinyes que ha participat en el taller de la Crida. En els propers mesos, passades les eleccions, la Crida continuarà amb l’elaboració de mapes socials en altres barris, i crearà grups de treball per aprofundir i continuar aprofundint en els mapes iniciats com un projecte col·lectiu i a llarg termini, es pretén anar dibuixant , proposant i transformant els barris amb la participació i veu de tots els veïns i veïnes.

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria