paeria

El Síndic reprova la Paeria pel Consell Editorial

La Crida per Lleida-CUP ha fet públic avui que ha rebut la resposta del síndic de greuges de Catalunya sobre la queixa que va presentar el 15 de desembre de 2017 referent a la manca de convocatòria del Consell Editorial.

El 20 d’octubre del 2017 la formació va demanar una reunió urgent del consell editorial, arran que en la revista de la Paeria d’octubre de 2017 (núm. 288), en l’apartat d’opinió de que disposa la Crida per Lleida, no es va posar el pictograma de “Democràcia” emordassasada tal i com es va sol·licitar des d’aquesta formació i que des de l’abril de 2017 no es convocava aquest òrgan. Per aquestes raons la formació va presentar l’esmentada queixa.

La resposta del síndic, segons expedient Q-09840/2017, diu explícitament que en la  funció de “vetllar pel desenvolupament dels diferents mitjans de comunicació públics municipals en el seu funcionament ordinari” cal entendre que implica una activitat de seguiment periòdic, que és difícilment compatible amb el termini transcorregut entre les dues darreres convocatòries que esmenteu en l’informe tramès.”

I afegeix, a més, sobre les funcions d’aquest que “en tant que instrument de participació dels grups polítics en la gestió dels mitjans de comunicació municipals , fora convenient que canalitzés totes les qüestions relacionades amb aquest mitjans”.

Des de la formació es valora molt positivament la resolució del síndic de greuges en tant que suposa una reprovació a l’opacitat i l’obstaculització constant que ha dut a terme l’equip de govern sobre el Consell editorial en el que respecta a les seves funcions, manllevant-li les que li son pròpies, com en la manca de convocatòries de manera periòdica.

La Crida per Lleida – CUP exigeix el compliment de la periodicitat establerta en les normes de funcionament del Consell Editorial així com que s’aturi el buidatge de les seves funcions que es realitza des de l’equip de govern.

Lleida, 02 de maig de 2018.

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria