Segueix endavant el recurs judicial de la Crida-CUP contra la pròrroga del contracte a Ilnet

La Crida-CUP informa que la Paeria ha lliurat l’expedient incomplet al jutjat i aquest li ha requerit que el completi perquè faltava el recurs en via administrativa de la Crida-CUP.

La formació anticapitalista va presentar recurs el mes de març i va entrar a tràmit al juliol. La Crida-CUP sosté que la modificació del contracte d’ILNET infringeix el Plec de Clàusules Administratives i la Llei de Contractes Públics, que restringeix la manera d’adjudicar la gestió dels serveis públics, impedint fer un sol contracte per dos serveis diferents. Amb la pròrroga es tancaria el mercat i només es permetria l’entrada a l’empresa que compta amb la capacitat per fer neteja i recollida alhora, com té actualment Ilnet.

La Crida-CUP insiteix en que no hi ha cap motiu per a la pròrroga, ni cap raó que justifiqui la seva aprovació per la via d’urgència, i considera que el govern de la Paeria ha fet servir l’excusa de no disposar de temps suficient quan era coneguda des de 2015. I recorda que el contracte de concessió a ILNET és el de major valor pressupostari per la Paeria, d’uns 12 milions d’euros, i que la seva proposta és la remunicipalització per tenir el control democràtic de la gestió de residus, com molts ajuntaments estan tirant endavant.

Lleida, 25 de setemebre de 2018

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria