Llotja cnc

Secretaria i Intervenció de la Paeria donen la raó a la Crida sobre les irregularitats del CNC

El secretari general i l’interventor consideren que les irregularitats detectades per la Crida i el Col·lectiu Ronda mereixen la resolució del contracte per incompliment de la contractista, La Llotja S.A..

 

La Crida per Lleida – CUP va entregar, el febrer passat, l’informe sobre les irregularitats de la Llotja S.A. a Alcaldia, Secretaria i Intervenció de la Paeria «per al seu coneixement i efectes oportuns». La formació va encarregar un estudi sobre la relació contractual entre el Centre de Negocis i Convencions, S.A. i la Llotja de Lleida, S.A. al bufet d’advocats Ronda, col·lectiu emèrit en la defensa dels drets laborals i de la ciutadania envers l’Administració.

En l’esmentat informe es detecten fins a sis incompliments contractuals sobre la documentació que regeix la relació entre les dues empreses. El document del Col·lectiu Ronda conclou que «tals incompliments reiterats per part de la Llotja S.A. envers el CNC permeten l’extinció de la concessió».

Les conclusions del col·lectiu Ronda les comparteixen també Intervenció i Secretaria de la Paeria, que han demanat a la resta de grups municipals tenir en compte l’informe a l’hora de prendre decisions dins del consell d’Administració del CNC.

L’escrit de Secretaria i Intervenció determina, entre d’altres coses:

  • Incompliment [de la Llotja S.A.] de l’obligació de pagar tributs i taxes, dels requisits per a la cessió del contracte, del plec d’ampliació del contracte per la gestió i programació d’arts escèniques especialment reservades per a la Paeria, de la modificació del contracte envers les tasques de manteniment. 
  • D’aquesta situació sembla raonable deduir que s’ha de procedir a la resolució per incompliment del contractista, per la qual cosa el consell d’administració del CNC, S.A. hauria de procedir a tramitar la resolució del contracte en els termes previstos en els articles 263 i 264 de la LCSP, tenint en compte tant les obres com instal·lacions que hagin estat executades pel contractista i que hagin de passar en propietat del CNC, S.A. (hauran de ser abonades d’acord amb el seu estat i el temps que faltés per la seva reversió) com els incompliments, danys i perjudicis causats pel contractista. Aquesta situació requerirà els informes jurídics i tècnics escaients, que hauran de ser proveïts pels òrgans executius de la societat CNC S.A. mitjançant els seus mitjans propis o externs.
  • Traslladem les reflexions del present informe acompanyat de les còpies dels documents que han estat presentats al Secretari General i a Intervenció Municipal (escrit del Sr. Ferran Dalmau i del col·lectiu Ronda) per a que siguin analitzats i tinguts en compte pel consell d’administració del CNC per la qual cosa es presenten els mateixos al President del Centre de Negocis i Convencions, S.A..

Lleida, 7 de juny de 2017

 

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria