S’aproven les esmenes de la Crida per Lleida-CUP que augmenten el control sobre les aigües contaminants que van al clavegueram.

Les esmenes de la Crida-CUP a l’ordenança reguladora d’abocaments permetran un major control sobre el mediambient ja que inclouen més mesures de control sobre l’abocament de les aigües potencialment contaminants.

La Crida-CUP ha votat a favor de l’ordenança reguladora dels abocaments al sistema públic de sanejament de Lleida perquè s’han incorporat totes les esmenes que la formació havia aportat, destinades a fixar terminis de vigència als permisos d’abocament. I s’estableixen autocontrols mínims a les activitats que aboquin aigües potencialment contaminats a la xarxa de clavegueram municipal.

La Crida-CUP s’ha abstingut en l’aprovació inicial de paisatge urbà, tot i que s’han incorporat algunes de les esmenes presentades, com la que demanava que el contingut del rètol identificatiu publicitari, així com qualsevol altra publicitat autoritzada, no pugui tenir contingut il.lícit, vexatori, racista, xenòfob, masclista o discriminatori. Entenem que l’Ajuntament ha de ser absolutament intransigent i cal que quedi clar en l’ordenança. També s’ha aprovat la reivindicació històrica dels moviments socials de Lleida que reclamava la instal.lació de cartelleres específiques per a entitats. I també la que permet estendre roba en la façana d’aquells habitatges que no disposin d’espais interiors per a fer-ho. Des des la Crida-CUP sempre s’ha considerat que el fet de prohibir-ho estigmatitza la precarietat en l’habitatge.

Malgrat tot s’han desestimat esmenes que anaven encaminades a la protecció de l’espai públic per evitar que aquest esdevengui ocupat de manera passiva, com passa en alguns espais de la ciutat, per establiments d’hostaleria.

Crida-CUP, 22 de juny de 2018

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria