Retorn de les entrades de “visitant d’honor” de la Fira de Lleida

En base al codi ètic i els principis d’actuació política de la candidatura anomenat “Manar Obeint” que, entre d’altres aspectes, contemplava la renúncia a acceptar qualsevol tipus de regal i privilegis pel fet de ser càrrec electe a l’Ajuntament, aquest matí els nostres regidors han retornat les entrades de «visitant d’honor» de la Fira de Lleida que han rebut pel fet de ser càrrecs electes. Tot seguit reproduïm la carta enviada junt amb les entrades:

Benvolgudes,

Els càrrecs electes de la Crida per Lleida-CUP vam signar abans de les eleccions municipals un document de compromís amb el codi ètic i els principis d’actuació política de la candidatura anomenat “Manar Obeint” que, entre d’altres aspectes, contemplava la renúncia a acceptar qualsevol tipus de regal i privilegis pel fet de ser càrrec electe a l’Ajuntament.
Els membres de la Crida per Lleida-CUP renunciarem a qualsevol privilegi o obsequi que puguem rebre pel fet de ser càrrecs electes i que puguin significar un tracte de favor ja que al nostre parer són despeses innecessàries i un greuge comparatiu amb la resta de ciutadania que no ens pertoca ni a nosaltres ni a ningú.
Per aquest motiu els retornem les entrades de “visitant d’honor” de la Fira de Lleida.

Salutacions,
Francesc Gabarrell                    Pau Juvillà

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria