Recuperem el servei d’aigua en mans públiques! Remunicipalitzem Aigües Lleida

Amb una pancarta davant la seu d’Aigües Lleida avui des de Crida per Lleida reivindiquem el dret a uns serveis públics universals i garantia d’igualtat de tots els lleidatans i lleidatanes, com el servei d’aigua un dels casos més flagrants de privatització del servei en contra dels interessos de la majoria i en benefici d’uns pocs, atès que:

– La concessió de l’aigua a favor d’una empresa privada que cerca l’obtenció de benefici per sobre dels fins socials té com a conseqüència: una pujada del preu del 35% els darrers anys, una manca de control municipal sobre l’estat de la xarxa i les necessitats de manteniment que ha delegat en la mateixa empresa que, lògicament, li interessa fer la menor despesa possible en aquest sentit, i uns constants conflictes laborals ateses les precàries condicions de treball del personal.

– La concessió de l’aigua com si es tractés d’una mercaderia xoca amb la seva consideració com a dret bàsic de totes les persones, que tenen dret a un mínim vital d’aigua diari, sense que l’empresa privada hagi trobat obstacle per tallar el subministrament en casos d’impagament que la Paeria no hauria de tolerar des d’un punt de vista humanitari.

– La concessió de l’aigua a favor d’empreses que ostenten veritables monopolis com Fomento de Construcciones y Contratas fins el 2035 suposa que el benefici no reverteix ni directa ni indirectament a la ciutat i que la llarga durada del contracte blindat amb la mateixa empresa relaxa el seu interès per millorar un servei que ja te garantit.

– LA NOSTRA ALTERNATIVA: 1.- MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI, COM LA RESTA DE SERVEIS PRIVATITZATS PEL PSC I EN GRAN PART PER L’ANTERIOR TRIPARTIT, A FI QUE TORNIN A MANS PUBLIQUES COM A GARANTIA D’UNIVERSALITAT, QUALITAT I CONDICIONS DIGNES DE TREBALL. 2.- MENTRE NO ES PRODUEIX LA REVERSIÓ A FAVOR DE PAERIA, ESTABLIR MECANISMES DE CONTROL EFECTIU DE LA QUALITAT DEL SERVEI QUE ES PRESTA I 3.- REBAIXAR EL PREU DE LA TAXA DE L’AIGUA I EVITAR ELS TALLS DE SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT LA DETECCIÓ PREVENTIVA AMB SERVEIS SOCIALS I LA NEGOCIACIÓ AMB LA CONCESSIONÀRIA.

Lleida, 15 de maig 2015.

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria