Propostes de Crida per Lleida per la igualtat de drets del col·lectiu LGTB

En una societat igualitària el gènere, l’orientació sexual, l’edat, la procedència o la capacitat física o psíquica de les persones no pot ser un escull per a l’exercici de drets i l’assumpció de responsabilitats com la co-decisió i la participació en democràcia, en les relacions econòmiques i en la intervenció institucional en les decisions de ciutat.

La Paeria podria dur a terme una altra política més incisiva, més valenta i que no només s’adrecés a accions educatives sinó anar més enllà. Des de Crida per Lleida proposem, per tant, encarar les polítiques de lluita contra l’homofòbia i la transfòbia anant a l’arrel del problema: el patriarcat com a sistema que segueix minimitzant la nostra pluralitat sexual. Perquè tenim el dret a ser subjectes actius i autònoms de la nostra pròpia sexualitat i del nostre propi concepte de gènere.

Propostes de programa:

1.- Aprovació de l’Ordenança contra l’Homofòbia, atesa la llei aprovada el 2014 al parlament a fi d’implementar les mesures a nivell local i amb implicació dels agents i sectors afectats, per evitar les violacions de dret d’admissió i discriminació en la prestació de serveis o activitats per raó d’orientació sexual, gènere, procedència, ètnia, etc.

2.- Donar suport institucional al treball d’entitats socials i coŀlectius d’alliberament gai, lèsbic i transsexual. Suport institucional a les mobilitzacions del 28J (dia per l’alliberament gai, lèsbic i transsexual). La Paeria ha de lluir la bandera de l’arc de Sant Martí al balcó consistorial per donar exemple en una ciutat que encara es mostra especialment difícil per a la lliure expressió de les persones LGTB.

3.- Facilitar l’obertura de locals públics de sociabilització per a persones LGTB, espais propis que puguin donar peu a l’associacionisme i a la interrelació personal.

4.- Campanyes de conscienciació i tallers d’educació no heterosexista als centres cívics, espais juvenils i altres equipaments municipals per lluitar per la consecució d’una societat on el sexisme, l’homofòbia i la transfòbia no hi tinguin cabuda.

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria