Propostes de la Crida per Lleida en serveis socials i lluita contra la pobresa

PROPOSTES DE LA CRIDA PER LLEIDA EN SERVEIS SOCIALS I LLUITA CONTRA LA POBRESA

No hi ha cap motiu objectiu per a la pobresa, ni la situació de sense llar, ni la manca d’accés a recursos, subministres i serveis per part de tots els lleidatans i les lleidatanes. Les causes de la desigualtat social cal cercar-les en la manca de democràcia real en les relacions econòmiques. Un sistema capitalista de vida que s’assenta sobre la desigualtat de les dones, la discriminació segons el lloc de procedència, l’arraconament de la gent gran i la precarietat de la gent jove.

Tenim alternativa. L’Ajuntament de Lleida com a eina de política econòmica orientada cap a la justícia social pot deixar de ser part del problema i passar a ser part de la solució. Avancem 4 de les principals mesures de programa en aquest àmbit:

  • Reobertura de l’alberg municipal: reobrir l’alberg sota gestió pública i previ mapa de necessitats de les persones sense llar. Apostem per un model que doti de màxima autonomia les persones en situació de sense llar, que són moltes i diverses, a imatge del programa “Housing first” desenvolupat en altres ciutats europees, on l’accés a una llar es converteix en la base i inici del procés i no en la fase final.

  • Dotació de menjadors socials als barris: Els menjadors socials s’han de descentralitzar als barris i trencar l’estigma social del seu ús amb experiències com menjadors socials co-gestionats (amb ampes, casal d’avis, entitats, etc) i acords amb restaurants de la ciutat per oferir menús co-finançats en un entorn normalitzat. Potenciar econòmicament el banc d’aliments.

  • Lleida lliure de desnonaments: lluitar des de la Paeria per la paralització dels desnonaments, aportant d’ofici als jutjats informes de Serveis Socials que fonamentin la suspensió del llançament i posant al servei de les víctimes dels abusos bancaris els serveis jurídics municipals. Paeria pot fer costat a la PAH en la seva tasca de mediació entre entitat i persona afectada, així com en casos d’ocupació d’immobles entre propietaris i persones o famílies que necessiten un sostre, trobant solucions no punitives com negociar l’entrada de l’immoble en el parc de lloguer social o d’altres que garanteixin que a Lleida tothom té un habitatge digne i en condicions d’habitabilitat.

  • Fons Local contra la Pobresa i l’Exclusió per dotar pressupostàriament la lluita contra la pobresa i garantir els serveis bàsics per a les llars en situacions greus d’atur i exclusió: cal garantir a tothom l’accés gratuït als serveis municipals d’aigua, recollida de residus, transport, escola bressol, atenció domiciliària i accés a espais esportius i culturals municipals, mentre es travessa una situació greu d’atur i pobresa per tal que no afecti la infància, la vellesa i el normal desenvolupament de les famílies. Paeria pot també renegociar el cost dels subministraments d’energia i del pagament d’un lloguer o hipoteca, amb les empreses, propietats i entitats financeres, de les famílies o persones en dificultats de Lleida.

  • Crear el Consell Municipal de Serveis Socials: on coordinar tota la xarxa de lluita contra la pobresa i l’exclusió existent, tant els equips tècnics municipals com les entitats del tercer sector i les associacions o grups de defensa dels drets dels col·lectius afectats, que han de tenir veu pròpia en la co-decisió de les polítiques socials, de forma no tutelada i sense que això rellevi la Paeria de les seves responsabilitats.

  • Altres mesures: estudiar la implantació d’una renda bàsica universal; augmentar els recursos comunitaris d’atenció i cura de persones; etc.

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria