Presentació codi ètic de la Crida

Avui dijous 26 de Febrer, a la 1 del migdia, davant de la Fundació La Caixa (Av. Blondel), Crida per Lleida ha fet la presentació pública del seu Codi Ètic, document fruit del debat i el consens de les diferents comissions i grups de treball.

presentaciocodietic

NOMÉS UN MANDAT PER CÀRRECS ELECTES I POSSIBLES ASSALARIATS DE LA CRIDA

Avui la Crida per Lleida hem presentat el nostre codi ètic per tal de “manar obeint” i esdevenir eina i veu del carrer a les institucions. Des de l’assemblea de la Crida per Lleida, com a màxim òrgan de decisió de l’organització, entenem que la presència institucional no tan sols ha de ser honesta, temporal, rigorosa i transparent sinó que, a més, ha de ser exemplaritzant de cara a la ciutadania, com a garantia del compromís dels seus candidats, participants i treballadors amb la transparència, la democràcia i la participació ciutadana.

Es per això que el nostre codi ètic fa palès el nostre compromís col·lectiu en la defensa de l’interès general de la ciutadania per damunt de qualsevol interès personal, privat o partidista.

Un codi ètic de 10 punts on es destaquen els següents:

1. Els càrrecs electes i possibles assalariats de la Crida per Lleida, durant la campanya electoral i posteriorment en l’exercici dels seus càrrecs, elevaran els debats i decisions preses en l’assemblea, fonamentades en l’argumentació i el debat polític, als òrgans institucionals pertinents.

2. S’estableix una retribució de 2 cops i mig de salari mínim interprofessional dietes incloses, quan és en dedicació exclusiva. En cas de tenir persones a càrrec podrà ser superior sense arribar en cap cas als 2000 euros.

3. Es limita la continuïtat consecutiva dels mandats a un màxim de 1 mandat. En la següent legislatura, persona que abandona el càrrec o plaça remunerada no podrà assumir cap altre càrrec o plaça remunerada.

Cal fer esment que les persones sotmeses a l’esmentat Codi Ètic, durant l’exercici del seu càrrec, lliuraran a l’assemblea de la Crida per Lleida, cada any, la declaració de béns.

La Crida de Lleida és un projecte assembleari, obert i transparent. Vol bastir una candidatura que aglutini les esquerres que aposten per la transformació, per una nova Lleida justa, digna, feminista, sostenible, rebel i lliure.

Crida per Lleida

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria