Posicionament de la Crida per Lleida-CUP davant la intervenció arquitectònica en la façana del local comercial del carrer del Carme, 25

Fa anys que diferents moviments socials i culturals de la ciutat reclamem una actualització participativa del Catàleg d’Elements d’Interès Històric, Artístic i Arquitectònic de Lleida. El febrer de 2007 la Paeria i el Col·legi d’Arquitectes van signar un conveni per a l’actualització del Catàleg de Patrimoni. El Catàleg actual ens remet encara al Pla General de Lleida de 1999 en vigència fins al 2015. Actualment, d’acord amb la modificació i actualització del nou POUM, sembla ser que s’inclourà l’esperada revisió d’aquest Catàleg.

Des del Grup Municipal de la Crida-Cup creiem que, en els darrers anys, la qüestió del patrimoni històric, artístic i arquitectònic de la ciutat s’ha mantingut volgudament apartat del debat ciutadà per desinterès del govern municipal. Malgrat les reiterades demandes per clarificar el com, el quan i els criteris d’actualització del Catàleg, continuem sense haver tingut espai pel debat patrimonial i de conservació. Entenent que aquesta és una qüestió d’interès ciutadà reclamem, un cop més, un exercici de transparència per part del govern municipal oferint les eines i espais necessaris de participació per a la redacció i modificació del catàleg en el sí del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

Aquesta setmana, el local comercial del carrer del Carme núm. 25, és un nou exemple d’aquest desinterès. La façana del local en qüestió del Carrer del Carme contenia una imatge d’un Jesús lapidat dins un nínxol, que fou una ofrena per una epidèmia que assolà la ciutat, segurament la del còlera, del 1885. L’escultura actual, datada pels volts del 1940, substitueix la que anteriorment hi havia al mateix lloc, als anomenats porxos del Massot i que donava nom a la plaça del Crucifix de Magdalena.  

Malgrat normativament la Paeria no pugui denegar la llicència d’obres per tapar part de la façana de l’edifici per motius patrimonials, ja que ens consta que l’edifici no disposa de cap protecció, i el Catàleg vigent no preveu cap protecció de conjunt al carrer Major, aquesta mena d’intervencions acaben esdevenint un problema recurrent: molts elements de la ciutat, per si sols, no tenen un valor especial, però en el seu conjunt, formen entorns i espais d’interès patrimonial. Per aquest motiu reclamem la necessitat d’establir noves vies de conservació sense que això en limiti la seva transformació o, fins i tot, renovació.

El grup municipal Crida-CUP creu fermament que el nou catàleg de patrimoni ha de ser una excusa per discutir sobre quin paisatge de la ciutat volem: Quin carrer major? Poden fer les franquícies el que vulguin amb el carrer més emblemàtic de la ciutat? Apostem per preservar-ne l’essència i deixar-ne constància documental. D’acord amb la nostra proposta programàtica creiem que cal crear un Pla de recuperació del patrimoni: Lleida ha d’afrontar els reptes actuals de restauració del patrimoni de l’arquitectura popular al centre històric, creant un inventari d’immobles, potenciant la conservació i la rehabilitació de façanes i la catalogació de tots els immobles anteriors a l’any 50 per tal que la seva fesomia es conservi. I ja que ara mateix hi ha un nou planejament urbanístic en vies de modificació, apel·lem a que la Paeria mantingui una major sensibilitat en relació a qualsevol intervenció arquitectònica que es faci abans de l’aprovació del nou POUM, evitant llicències subjectes a un debat que, avui per avui, no s’ha dut a terme malgrat les nombroses sensibilitats que s’expressen en aquest sentit.

Lleida, 1 de desembre de 2015

1920

1928.PorxosMassot

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria