Jornada de treball de pressupostos

 El proper 8 de novembre simularem que el nostre projecte polític governa la Paeria. Per tant, haurem d’elaborar els pressupostos que ens permetin tirar endavant la nostra acció política.

Per una banda, uns pressupostos tant socials com el programa amb el què ens vam presentar a les eleccions. Per altra banda, uns pressupostos que incloguin els acords que hem impulsat al ple al llarg d’aquesta legislatura.

Uns pressupostos per a la transformació

El pressupost municipal és l’eina econòmica que serveix per programar i planificar les despeses d’un ajuntament en funció dels ingressos previstos.

El pressupost d’un ajuntament està clarament inserit dins d’una lògica institucional. Tot i això, no és únicament un instrument tècnic, com sovint s’explica interessadament des de la pròpia institució, sinó que és un instrument clarament polític.

Per això cal:

  1. Contextualitzar-lo en la nostra realitat.
  2. Tenir clara és la voluntat de transformació d’aquesta realitat.
  3. Ser capaces d’entendre’l com una eina que ha de dur a la pràctica el nostre programa electoral.

Partint d’aquestes tres idees, que ens ajuden a veure el pressupost com una lluita política, hem de vetllar perquè incorpori els principals valors i principis polítics que ens defineixen:

la justícia social,
el repartiment de la riquesa i el treball,
la municipalització de béns i serveis,
l’austeritat com a forma de fer el màxim possible amb el mínim de recursos,
l’educació,
la cultura com a espai de creació,
la transformació i cohesió social,
l’aprofundiment democràtic,
la transparència,
les polítiques de gènere,
la sostenibilitat.

Hem de perdre-li la por al pressupost i convertir-lo en una eina al nostre servei per analitzar les polítiques reals que avui per avui governen la ciutat.

crida_treballpressupostos_cartell

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria