Per una Paeria Feminista i un centre públic per a víctimes de violència masclista

Les dones de la candidatura de la Crida per Lleida-CUP hem sortit avui al carrer per a reivindicar una Paeria feminista amb un centre públic d’acollida d’emergència a dones en situació de violència masclista. I ho hem fet davant del Casal de la Dona que també proposem reformular de dalt a baix, mitjançant una Regidoria que apliqui polítiques transversals feministes a totes les àrees municipals i no closes dins les 4 parets del Casal de la Dona.

La Crida-CUP, única candidatura d’esquerres encapçalada per una dona, també és la única que capgira l’actual forma de fer política profundament patriarcal, decidint de forma assembleària entre tots i totes, tenint en compte les cures a les persones dependents de la militància, eradicant les conductes sexistes i fent política cooperativa on les candidates no ens enfrontem les unes a les altres sinó que fem llista d’equip i anem a una.

Les propostes més destacades:

1.- Pla transversal de polítiques feministes i partida lila pressupostària: totes les regidories tindran una partida lila dins el pressupost, sota les directrius de la Regidoria de les Dones amb personal tècnic i feminista al capdavant per a fer: – informe d’impacte de gènere en totes les ordenances i plans – clàusules feministes en tots els plecs i ajuts – desagregar dades per sexes – llenguatge no sexista – participació amb fòrums de dones a cada barri – I Congrés de les Dones de Lleida.

2.- Reorganitzar el Casal de la Dona: al servei de la lluita feminista amb: – fons bibliogràfic ampliat – un espai de publicació i difusió d’estudis de recerca feminista – una finestreta única de recursos – hotel d’entitats de dones d’ús lliure i autogestionat mitjançant assemblea d’entitats (possible ubicació a la Casa dels Artistes gràcies a la divisió de l’edifici en dues parts).

3.- Elaboració del IV Pla d’Igualtat per 1r cop amb diagnosi tècnica: i posterior avaluació de l’impacte real de les accions i els seus resultats. 

4.- Un Consell Municipal de les Dones participatiu i vinculant: més eines i recursos per arribar a totes les dones d’àmbits professional, acadèmic, artístic, educatiu per a ser un espai de debat i concreció de propostes d’emancipació amb caràcter vinculant per a la Regidoria.

5.- Crear l’Observatori Local de Gènere: en conveni amb la UdL, sindicats i entitats de dones.

6.- Ampliació del protocol municipal contra les agressions sexistes i LGTBIfòbiques en els espais d’oci: amb participació d’entitats, sector d’hostaleria, Consells Municipals de les Dones, LGTBI i de la Joventut, avaluació i seguiment del pla amb acompanyament tècnic.

7.- Obertura d’un centre municipal d’acollida d’emergència a dones i infants en situació de violència masclista: amb recursos i professionals qualificades i amb sous dignes, mesures integrals de seguretat, suport econòmic i habitacional, atenció psicològica i professional, i  un acompanyament individualitzat on la dona sigui el centre del seu procés de cures. Ampliar l’oferta actual de 2 pisos d’emergència i eliminar les derivacions a centres religiosos ni d’atenció a l’exclusió. Incloure urgentment tècniques d’atenció directa especialitzades dins la Comissió d’Avaluació i Seguiment (CAIS) i obrir-la a les entitats. Mesures per prevenir, protegir i reparar el dany a menors i adolescents. Formació al personal tècnic d’igualtat, la guàrdia urbana i els membres no tècnics de la CAIS per poder avaluar correctament les estratègies i el protocol. La Mesa d’emergència d’Habitatge municipal complirà la Llei 5/2008 i prioritzarà l’accés a les víctimes. La Paeria es personarà com a acusació popular en els feminicidis i posarà aquesta opció a favor de les supervivents en la resta de casos, així com onejarà a mitja asta les banderes institucionals.

8.- Activar i dotar pressupostàriament el Pla Integral d’Intervenció sobre el Treball Sexual, posar en marxa la comissió i obrir-la a la participació d’entitats. Derogar les sancions per a les dones prostituïdes i en el seu lloc perseguir el proxenetisme i la cartelleria o publicitat que cosifica les dones i les exposa com a objectes. Aprovar el protocol d’abordatge del tràfic d’éssers humans i planificar i pressupostar les actuacions necessàries per combatre-ho.

9.- Implantar, novament, un espai informatiu d’atenció sociosanitària per a les dones: amb un biaix d’atenció especial a les adolescents, així com campanyes de promoció de la capacitat de decisió de la dona sobre el seu cos, a favor d’una educació afectivosexual oberta i sense prejudicis, des de la Regidoria d’Educació i grups d’autoajuda de dones.

10.- Augmentar la inversió pública municipal en escoles bressol i ludoteques i remunicipalització dels serveis d’atenció a la dependència.

11.- Conversió de la Casa dels Artistes en espai per a entitats i col·lectius feministes (espai compartit amb Hotel d’Entitats Culturals), en estreta relació amb el Casal de la Dona.

Crida per Lleida-CUP

21 de maig de 2019

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria