Ordenances amb progressivitat per a defensar els drets socials

En el discurs d’investidura ho vàrem enunciar: “El nostre compromís, ferm i decidit, és amb la defensa de les classes populars, dels qui volem ser altaveu i eina per fer de la Paeria la palanca necessària de canvi social.” I això en el proper ple passa, ineludiblement, per propostes concretes que garanteixin aquests compromisos.

La nostra aposta per aquestes ordenances fiscals la fem des d’una òptica d’esquerres en una situació social de crisi i atur, i en benefici de la defensa de les polítiques socials.

Aquesta voluntat, en el cas de l’IBI, passa per dos eixos principals:

El primer, per condicionar-lo a la progressivitat, per tal de defensar els drets socials. És necessària una rebaixa d’aquest impost a les classes populars tot establint, per primera vegada, criteris de renda que han de beneficiar aquelles famílies en situació de precarietat econòmica. Una proposta ja implantada en municipis com Vilanova i la Geltrú, a proposta de la CUP.

El segon eix contempla que qui disposi d’immobles pagui IBI. Apostem perquè l’església catòlica i altres confessions, els sindicats, fundacions i partits també el paguin, malgrat la llei blinda la major part del seu patrimoni de l’impost, que paguem totes i tots. Volem mossegar la llei per reduir al mínim exempcions de pagament, ja que són privilegis que no compartim. Volem que les lleidatanes i lleidatans tinguin informació de què suposen, econòmicament, aquestes exempcions. Perquè tots i totes hem de contribuir en mesura de la nostra renda i del valor del nostre patrimoni.

Malgrat l’IBI sigui la principal font de recaptació de la Paeria, i on hem centrat bona part de les nostres propostes i esforços, continuem treballant perquè els serveis públics tornin a mans públiques, perquè l’aigua, neteja, busos o atenció domiciliaria deixin d’estar privatitzats i retornin a la gestió de la Paeria.

És per això que apostem per l’elaboració d’una ordenança fiscal pel pagament del servei de l’aigua que es reguli mitjançant un sistema de taxes i no pas de tarifes, com fins ara, ja que entenem que l’actual sistema deixa als usuaris i usuàries desprotegits davant dels abusos en què pot incórrer la concessionària del servei.

Dins la taxa només s’hi pot incloure el cost del servei. D’aquesta manera, s’evitaria que en el rebut s’hi afegissin altres conceptes que és podrien explicar per l’interès d’aquestes empreses, partidàries del monopoli, per augmentar el seu marge de beneficis. A més, aquests canvi de sistema comportaria més drets i garanties, ja que una taxa és un tribut que cobra directament la Paeria i, en el supòsit d’impagaments, hauria de ser l’Ajuntament de Lleida qui decidís el procediment.

I, per sobre de tot, aquesta mesura garantiria més transparència i participació, atès que una ordenança fiscal de la taxa s’exposa al públic abans de ser aprovada i tothom hi pot fer al·legacions. En canvi, no es preveu cap tipus de participació pública quan s’aproven les actuals tarifes.

Per últim, i en un altre àmbit, també hem proposat exempcions de pagament per als cotxes elèctrics en zona blava, a fi de potenciar una mobilitat sostenible a la ciutat de Lleida. Una idea que ja ha estat recollida per l’equip de govern.

Així doncs, les nostres propostes estan orientades a construir un nou model de ciutat, més just, amb uns impostos progressius perquè qui menys té també pagui menys, i amb una aposta decidida cap a la reversió dels serveis públics privatitzats vers la gestió directa per part de la Paeria.

Francesc Gabarrell i Pau Juvillà, regidors de la Crida per Lleida-CUP

Lleida, 21 d’octubre de 2015

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria