visual art

La nostra abstenció sobre les bases del premi ‘Visual Art’

Ple de la Paeria (30 de juny de 2017),
intervenció de Francesc Gabarrell

 

Ens abstindrem en l’aprovació d’aquesta proposta, però ja els advertim que és la darrera vegada.

I és la darrera perquè, més enllà que seguim sense entendre aquests bolets mancats d’un Pla General de promoció de les arts i la cultura audiovisuals a la nostra ciutat, creiem que una convocatòria professional d’ajuda a la postproducció d’un llargmetratge, sèrie de ficció, documental, amb una dotació de 10.000€, dels quals la meitat són en espècie, fa riure (per no dir-la més grossa). Els costos de producció i post-producció d’un film són molt més elevats, i una ajuda d’aquestes característiques no pot despertar, ni despertarà mai, el veritable interès de la industria audiovisual dels Països Catalans. Que entenc que és això el que busca la Regidoria de Cultura.

Com pot pretendre l’Ajuntament constar entre els crèdits inicials del film amb aquestes condicions?

Aquest espai, i l’estatus que ocupi l’Ajuntament dins el projecte premiat (sigui coproductor, col·laborador, etc.) dependrà del percentatge de la seva participació dins del film, comparada amb la d’altres socis eventuals. No val  convertir qualsevol cosa en una estratègia de màrqueting per colar la institució.

El més important ha de ser el respecte i el suport a la activitat dels creadors i creadores, i per això entenem  que ha de quedar ben expressa la voluntat de l’Ajuntament en no intervenir-hi de cap manera. I això ho han de reflectir clarament les bases, especificant que l’Ajuntament de Lleida deixarà llibertat total als creadors i creadores per decidir com i quan s’executarà tot aquest procés.

Com pot ser que un premi destinat a produccions ja elaborades que busquen ajuda per a la seva post-producció, a les bases del premi no hi figuri que es demana veure la pel·lícula muntada? No hi ha cap altre premi, o ajuda a la post-producció, que no inclogui el visionat del film que opta al premi com a material indispensable a presentar.

Si aquest premi estigués destinat a la creació estaria justificada la presentació només, de dossiers o teasers. Però aquí estem parlant de post-producció. En fi, que tot plegat sembla respondre més a una necessitat de rendibilitzar i justificar la bestiesa que va suposar  la construcció del Màgical a la nostra ciutat, que no pas a una política real d’ajut, promoció i seguiment dels autors locals, que treballen en el sector de l’audiovisual i el cinema.

Ens abstenim, però és la darrera vegada. Estan avisats.

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria