L’ACA dona la raó a la Crida-CUP envers els abocaments a clavegueram

L’Agència Catalana de l’Aigua a emès un informe de 22 de març de l’any en curs diguit al Paer en Cap, Felix Larrosa emplaçant-lo a que esmeni les deficiències denunciades per la Crida per Lleida – CUP.

El passat 13 de març la Crida per Lleida- CUP va registrar una sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua, un escrit on detallava els incompliments en els abocaments a xarxa de clavegueram de determinades empreses i la inacció de la Paeria i demanava que aquesta Agència actués d’ofici.

Cal fer esment que de les 27 actuacions dutes a terme el 2017 per part de la Paeria en 6 havien superat els límits establerts per d’ordenança d’abocament a la xarxa de Clavegueram (alguns fins a 3 cops) fet que suposava una infracció i en 4 casos més s’havia detectat que alguns establiments estaven abocant a xarxa de clavegueram sense el corresponent permís fet que suposa una infracció greu. Davant quest fet, la Paeria no ha imposat cap sanció, i en molts d’aquests casos ha dut a terme inspeccions posteriors per verificar el compliment de la normativa vigent. Per això la Crida va demanar a l’ACA que actués d’ofici.

L’informe que l’ACA ha emès diu explícitament que ” us sol·licitem que emeteu informe sobre l’exposat a l’escrit de referència, adjuntant la informació que considereu escaient referent a la tramitació dels expedients relatius a abocaments irregulars al sistema de sanejament de la vostra competència, principalment en relació amb l’estat de tramitació dels mateixos i les actuacions seguides fins al moment, indicant les mesures previstes per evitar futurs abocament no autoritzats o amb incompliment de les condicions establertes en el permís d’abocament corresponent.”

La formació denuncia un cop mes que casos com aquests demostren que la Paeria no te control sobre els serveis públics privatitzats i en demanen la seva remunicipalització.


3 d’abril de 2019
Crida per Lleida-CUP

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria