La Paeria de les Dones i per a les Dones

La Paeria de les Dones i per a les Dones:

La Crida per Lleida ha realitzat una acció de reivindicació per una política municipal feminista que treballi per la igualtat i la defensa dels drets de les dones. Als peu del Romeu s’ha realitzat una recollida de demandes per una Regidoria de la Dona i un Casal de la Dona viu, actiu i transformador i després s’ha penjat la pancarta amb les reivindicacions al Casal de la Dona.

Des de la Crida per Lleida es presenta un programa des de la perspectiva feminista que orienta les polítiques cap a l’apoderament popular i la igualtat de drets i incorpora en la gestió pública les demandes dels i les excloses per qualsevol factor de gènere, sexe, ètnia, capacitat, origen i cultura. Cal emprendre polítiques valentes i actives dotades de suficient pressupost i amb voluntat política i deixar de fer tard en la cita del compromís per l’emancipació de les dones i en la lluita per la igualtat de totes les persones.

Algunes de les propostes del programa de la Crida en matèria d’igualtat de gènere són: Creació d’una Regidoria de la Dona. Creació de l’Observatori Local de Gènere en conveni amb la UdL, sindicats i entitats de dones. Municipalització dels centres d’acollida de dones maltractades. Activació i dotació pressupostària del Pla Integral d’Intervenció sobre el Treball Sexual. Implantar, novament, un espai informatiu d’atenció sociosanitària per a les Dones. Remunicipalització dels serveis d’atenció a la llar. Implementació de la renda bàsica i, com a alternativa, anàlisi del barem de retribució salarial per a les mestresses de casa i vídues. Revisió immediata del Pla d’Inclusió Social, que no està desglossat per gènere, diagnosi ni aplicació de mesures; cal incloure un estudi d’impacte de gènere en cada una de les actuacions. Derogació de qualsevol norma municipal que tingui com a efecte directe la penalització de les dones. Lliurar als mitjans de comunicació, tant públics com privats, un llibre de recomanacions d’estil sobre el tracte respectuós cap a la imatge i la concepció femenina.

Les dones han estat les grans oblidades de les polítiques de govern municipal, s’han generat normatives criminalitzadores cap a algunes dones, s’han privatitzat serveis que han obligat a retornar les dones a les llars i han patit més que els homes l’atur i la desigualtat salarial. La Crida per Lleida aposta per posar les dones al centre de les polítiques públiques i de l’economia, al centre de la política de la Paeria.

Lleida 21 maig 2015

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria