La Crida signa «Els ajuntaments per la independència»

La Crida per Lleida ha signat avui el manifest “Els ajuntaments per la independència” que impulsa l’Assemblea Nacional de Catalunya . L’organització defensa que les eleccions municipals han de ser l’inici del Procés Constituent i per tant entén que cal dotar de caràcter plebiscitari aquesta contesa electoral, avantsala de la que s’ha de produir al Parlament, a fi d’iniciar el Procés Constituent, entès com una acumulació de forces conscient i de contrapoder que aspira a destituir les velles institucions per construir un nou sistema polític, econòmic, social i cultural al servei dels interessos de la majoria social.

Des de la Crida apostem per construir un nou model de ciutat, no aïllada sinó inserida, com una baula més, en un procés de ruptura democràtica amb l’Estat espanyol que ens ha de permetre, alhora, dotar-nos d’un procés constituent mitjançant el qual omplim de contingut social i ciutadà aquest nou horitzó de la República catalana, on es facin plenament efectius els principis democràtics i de justícia social, on es tingui en compte la ciutat de Lleida i els seus reptes socials.

És per això que entenem que cal garantir el caràcter municipal i de base del Procés Constituent, així com la participació popular, a través de les institucions més properes als ciutadans, com són els ajuntaments, mitjançant les assemblees de barri i l’assemblea municipal.

Lleida, 20 d’abril de 2015

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria