La Crida s’adhereix a la ILP contra els desnonaments i la pobresa energètica

La Crida per Lleida ha mostrat la seva adhesió a la ILP sobre Mesures Urgents per fer front a l’Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica.

Aquesta Iniciativa Legislativa Popular, impulsada per l’Observatori DESC, la Plataforma D’Afectats per la Hipoteca de Catalunya (PAH) i les entitats veïnals, socials i ecologistes de l’Aliança Contra la Pobresa Energètica, ha recollit 143.380 signatures de suport, el triple de les que es necessiten.

Es dóna la circumstància que el proper dimarts, 16 de juny, la Mesa del Parlament ha de decidir si la ILP es tramita d’urgència. Després de la ronda de contactes que el grup promotor de la ILP ha iniciat amb els partits polítics, CiU I PP no donen suport a la iniciativa (la resta de partits sí que ho fan), de manera que, en cas de votació en bloc dels partits, a hores d’ara, la ILP no seria aprovada. Per tant, si finalment es tramita com a urgent, començaran dues setmanes decisives a l’hora de donar suport i visibilitzar-ne el contingut i els objectius.

La Crida valora molt positivament i dona suport a aquesta iniciativa a nivell parlamentari ja que inclou, entre d’altres mesures, l’obligació de les administracions de garantir el dret d’accés a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de les persones en situació de vulnerabilitat. També contempla que les persones en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al pagament del lloguer podran acollir-se al lloguer forçós de l’habitatge per un mínim de tres anys, quan aquest sigui propietat d’entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d’actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària i entitats immobiliàries.

La candidatura municipalista denuncia que a Lleida els desnonaments de famílies es produeixen a diari. Així mateix, posa de manifest que la llista d’espera per al lloguer social arriba als dos anys i que els bancs, propietaris de pisos buits, continuen sense ser sancionats ni obligats a cedir-los a la borsa de lloguer.

Per tal de fer front a l’allau de desnonaments i a la pobresa energètica, la Crida per Lleida considera del tot imprescindible i urgent l’aprovació de la Iniciativa Legislativa Popular.

Lleida, 10 de Juny del 2015

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria