La Crida pren l’exemple d’Arenys de Munt en la municipalització dels serveis

La Crida serà representada per Jordi Colomer, impulsor de les remunicipalitzacions a Arenys de Munt, a la Comissió de Seguiment dels Serveis Públics de la Paeria que es constituirà el proper 1 d’octubre. A banda de Colomer, també hi participarà Esther Sancho, membre de la Crida.

L’exregidor d’Arenys de la CUP, especialista en la gestió dels servies públics, va impulsar el retorn a la gestió municipal dels serveis de deixalleria, neteja d’edificis i escola bressol, entre els anys 2011 i 2013.

La Crida considera que el cas d’Arenys de Munt és un clar exemple que la gestió municipal comporta una considerable reducció del cost dels serveis. Amb xifres a la mà, la municipalització del servei de deixalleria va suposar una reducció del cost d’un 30% i les estimacions indiquen que l’estalvi aconseguit a l’any suposaven uns 200.000 euros.

Així mateix, l’experiència del municipi del Maresme ha demostrat que el fet de gestionar els serveis directament des de l’Ajuntament suposa una millora en la qualitat, tal com van evidenciar les enquestes realitzades a les famílies sobre el funcionament de l’escola bressol.

La Crida-CUP té com a objectiu obrir un procés de municipalització dels serveis actualment externalitzats i aturar la privatització dels que encara queden en mans públiques, per tal de garantir-ne un control directe i democràtic i evitar els possibles conflictes d’interessos de l’empresa privada.

 

Lleida, a 29 de setembre de 2015

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria