La Crida per Lleida denuncia la situació de precarietat i desprotecció a la que estan abocades les persones sense llar a la nostra ciutat

La Crida per Lleida denuncia la situació insostenible i de precarietat permanent en la qual es troba, des de fa unes setmanes, el servei d’allotjament que ofereix la Paeria a un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat: les persones sense llar.

Segons les dades públiques recollides en la ultima memòria de l’Àrea d’Inclusió de 2014, a Lleida, hi ha unes 110 persones localitzades que viuen al carrer i el número de llits diaris que ofereix l’alberg oscil·la entre els 16-17, com a màxim . A més, cal afegir que les persones solament poden fer ús d’aquest servei durant dos nits cada tres mesos, situació que agreuja les seves dificultats d’integració. Partint d’aquestes dades, la candidatura municipalista arriba a la conclusió  que el recurs d’allotjament municipal és insuficient per fer front a les necessitats de les persones en situació d’exclusió social extrema a la nostra ciutat, cosa que considera aberrant i indignant perquè atempta contra la seva integritat.

Afirmen que aquestes 16 places són totalment insuficients perquè la demanda diària per l’ús del servei sobrepassa en escreix aquest nombre, per la qual cosa auguren que el número de persones dormint al carrer, en edificis o cases insegures o la proliferació de pisos sobreocupats augmentarà, provocant una major desprotecció de les persones. A més, expliquen, ara ens trobem en l’època on prolifera el “campament” de persones treballadores temporeres a la zona de la Plaça del Seminari, que malviuen en un espai sense recursos bàsics i de forma molt precària.

Afegeixen que, a més a més, han aparegut algunes informacions referides a la gestió de l’allotjament municipal per part de la Fundació Jericó, entitat de caràcter privat i religiós, que apunten que l’esmentat alberg ofereix 30 places conveniades amb l’Ajuntament i entre 50 i 70 places d’allotjament diàries que s’omplen en funció dels criteris de la pròpia fundació, i que sembla que no es trobin lligades a cap conveni amb l’administració.  Així, si es sumen aquestes dades, s’obté un total de 100 places d’allotjament, de les quals únicament una tercera part són de gestió pública, i per les quals l’administració local paga una quantitat de 328.000 euros.

Davant aquesta situació la Crida per Lleida vol denunciar la deixadesa del govern municipal en aquesta situació  ja que s’esmerça en gastar quantitats indecents en projectes faraònics o en pagar sous a càrrecs de confiança mentre és incapaç de desenvolupar serveis socials de titularitat pública per a la població més vulnerable, i amb professionals qualificats, en espais idonis i amb estratègies d’atenció i intervenció adequades.

La candidatura municipalista creu que no s’ha de deixar en mans de la beneficència i la caritat serveis que haurien de ser de responsabilitat públi­ca i desenvolupats per professionals específicament preparats, que assegurin els drets bàsics de tota persona a una llar. Per això considera urgent la necessitat de construir un alberg de titularitat pública que millori l’atenció integral de les persones sense llar i alhora es promogui la inserció d’aquestes persones en habitatge socials.

Lleida a 5 de juny de 2015

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria