La Crida per Lleida – CUP ha presentat propostes de resolució a les tres comissions informatives de la Paeria per tal que facin públiques les seves actes

memòria econòmica

La formació farà aquesta petició arran de l’informe de la secretaria general de data 14/03/2019 de resposta a la petició de la Crida per Lleida -CUP on va sol·licitar que es fessin públiques les actes de la comissió de la transparència.

En l’esmentat informe es fa constar, referent a la publicació de les actes de la Comissió de la Transparència es extensiva a la resta de comissions informatives.

La Crida per Lleida – CUP aposta per un ajuntament amb parets de vidre que, necessariament passa, perque les lleidatanes i lleidatans puguin saber que es debat i quins son els posicionaments polítics a les diferents comissions informatives.

26 de març de 2019

Crida per Lleida-CUP

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria