La Crida per Lleida-CUP formalitza la demanda contra l’allargament del contracte a Ilnet

Dins els tràmits del recurs contenciós administratiu que se segueix als Jutjats del Canyeret arran de la impugnació per part de la Crida per Lleida-CUP de la modificació i pròrroga del contracte públic del servei de recollida de residus i neteja viària, ha quedat ja formalitzada la demanda del grup municipal contra l’Ajuntament de Lleida essent codemandades les empreses ROMERO POLO I SUFI, que conformem la UTE ILNET. Ara la Paeria disposarà de 20 dies per contestar la demanda i, un cop ho faci, es donarà trasllat a la UTE per a que també ho faci. Un cop formalitzats tots aquests tràmits, el Jutjat contenciós haurà d’assenyalar vista oral per practicar la prova que proposin les parts 

Els motius d’impugnació recollits a la demanda són: la infracció del Plec perquè el sistema de pròrrogues només preveia períodes de 2 anys i s’han aprovat 6 de cop; la infracció de la normativa vigent en quan als motius de modificació dels contractes públics perquè no hi ha causes noves ni imprevistes que justifiquin canviar de dalt a baix l’objecte del contracte en quant a: preu, durada i àmbit funcional de la recollida de residus (s’implanta el porta a porta en 4 zones de Lleida, s’introdueixen nous residus a recollir, es modifica flota i personal, etc). I un tercer motiu és la manca de la prèvia i preceptiva resolució de la Comissió Jurídica Assessora davant una modificació que afecta més del 10% del preu inicial del contracte.

Des de la Crida es considera que “amb l’allargament del contracte 6 anys més s’aprofita per modificar-lo de dalt a baix, introduint tot una sèrie de canvis per assolir uns objectius mediambientals que ja s’haurien d’estar complint i que, en tot cas, justifiquen un replantejament de tot el contracte” que la Crida considera que “hauria de donar lloc a sospesar, des de la Paeria, l’opció d’internalitzar el servei amb una empresa municipal a fi de reinvertir el benefici industrial en millores del servei i de les condicions de treball. I que en el cas que no s’optés per la remunicipalització donaria lloc a una nova licitació que respecti el principi de lliure concurrència amb 2 lots diferenciats, un per la recollida de residus i un per la neteja viària, per exigència de la nova llei de contractes del sector públic.”

Crida per Lleida-CUP

13 de desembre de 2018

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria