La Crida per Lleida-CUP critica la por del govern de la Paeria a la participació ciutadana

La Crida-CUP denuncia que el govern de la Paeria posa través a la participació ciutadana i incompleix el propi reglament que permet a la població participar en els afers i projectes de la ciutat, accedir a la informació i garantir la transparència de la gestió pública. La Crida-CUP creu que aquest reglament és paper mullat si el govern de la Paeria no l’activa, o no compleix amb les obligacions establertes en el propi reglament, privant d’aquesta manera un dret fonamental de les persones en una societat democràtica.

En les últimes setmanes els Consells de barri – Lleida té 13 consells de zona – no han seguit amb normalitat les reunions establertes. Els anticapitalistes, critiquen que aquests consells no es convoquen per manca de voluntat del govern de rendir comptes davant els barris sobre l’acció de govern i debatre les propostes o les queixes veïnals de manera oberta i transparent. Els consells de barri són òrgans de participació ciutadana on es debaten els temes relatius a cada barri en matèria de planificació urbana, assumptes administratius, o serveis municipals. Tot i què la Crida-CUP critica que s’utilitzen fonamentalment per fer difusió de les accions de govern i s’obvia les propostes ciutadanes i el debat real.

Així mateix, els anticapitalistes fan palès que eines tant importants per a la participació com són les consultes populars i les audiències públiques, no han estat activades pel govern del PSC, i lamenten que la por a les decisions i els debats públics, freni el normal desenvolupament d’una ciutat diversa, plural i democràtica.

En l’actual període de govern no s’ha activat el reglament – en mans de Joan Gómez, regidor de Participació – per a demandes amb un alt suport popular com són el Parc de les Arts o la demanda que el Grup de Dones de Lleida va fer per a una audiència pública sobre el centre d’acollida d’urgència per a dones en situació de violència, l’obligació del govern és convocar-lo en un termini màxim de 60 dies. Fins i tot, la modificació del reglament va comportar un trencament entre diverses entitats i el regidor de Participació perquè denunciaven una manca d’espai real de debat per poder incidir en propostes per al nou document.

Lleida, a 05 de febrer de 2019

Crida per Lleida-CUP
cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria