La Crida exigeix que els càrrecs de confiança no siguin familiars

La Crida per Lleida ha aprovat en assemblea demanar que els càrrecs de confiança a la Peria no puguin ser familiar de les persones electes. Així, la candidatura proposarà la supressió de la clàusula del darrer apartat del cartipàs, on ara s’hi especifica que, “no podran accedir a llocs de treball els càrrecs electes de la corporació en primer i segon grau de consanguinitat o afinitat, a excepció d’aquells que hagin contret la relació personal amb posterioritat al seu nomenament o que siguin funcionaris de carrera.”

Amb aquesta proposta, la Crida intenta que cap càrrec de confiança, inclosos els dels grups polítics de l’oposició, poden estar ocupats per algun familiar durant aquesta o l’anterior legislatura. L’assemblea de la candidatura considera que aquesta modificació representa un pas més cap a la transparència necessària per a la regeneració democràtica de la política local.

El portaveu de la Crida per Lleida, Pau Juvillà, creu que “l’existència de familiars dins de la Paeria devalua la confiança de les lleidatanes i els lleidatans cap a l’ajuntament, augmentant encara més la distància entre la classe política i el carrer”.

Lleida, 24 de juny de 2015

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria