La Crida d’oposa a la privatització del turó de Gardeny

La Crida per Lleida demana mantenir el turó de Gardeny i tots els seus equipaments com a ús públic i s’oposa al projecte de construcció i explotació d’un hotel al Turó de Gardeny que afecta 6.600 m2 de sostre edificable total en una concessió que és per 50 anys.

L’organització demana un pla de recuperació del patrimoni abandonat i infrautilitzat com podria ser el cas del Castell de Gardeny i de tot el seu entorn i recorda experiències anteriors de privatització d‘equipaments públics com el Roser com per reincidir en un privador del gaudi d’aquest patrimoni a les persones que vivim a Lleida.

La Crida en el seu programa precisament aposta per la finalització de les obres de condicionament i explotació del castell templer, per fomentar el turisme cultural a Lleida i augmentar l’estudi, la conservació, la museïtzació, la difusió i sobretot la protecció del patrimoni en benefici de la població

Lleida, 22 d’abril de 2015

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria