LA CRIDA DENUNCIA QUE LA PAERIA NO TE CONTROL SOBRE LES SEVES CONCESSIONS

La Crida per Lleida – CUP ha denunciat avui que la Paeria no te control sobre els serveis públics privatitzats ni la voluntat política de dur-lo a terme, la formació fa aquesta denúncia arran de la manca de control sobre els abocaments potencialment contaminants a la xarxa de clavegueram públic. La Crida troba extremadament greu que tots els informes perceptius que ha de fer l’Ajuntament en cas d’incompliments s’hagin dut a terme després que la formació demanés l’accés a aquests expedients.

El 14 de març es va dur a terme la comissió de seguiment 2017 corresponent al servei d’abastament d’aigua i clavegueram, i el dia 15 la Crida va realitzar una sèrie de preguntes sobre abocaments dels quals se’n va despendre que la concessionària només va efectuar 25 inspeccions el 2017 de les quals 7 amb resultat desfavorable sense que s’hagi tramitat cap sanció. El gran número d’empreses a Lleida fa que es precisin molts permisos d’abocament, i 25 mostres el 2017 és un percentatge ínfim. Totes les mostres s’han fet de manera “reactiva”, perquè han detectat algun problema, i el control “preventiu” és inexistent.

La formació denuncia el baix nombre d’actuacions respecte dels abocaments totals que no s’ajusten a cap pla d’inspecció que la Paeria hauria d’haver realitzat. La Crida també denuncia que els expedients estan incomplerts pel que ha hagut de sol·licitar mes informació sobre cadascun.

Aquest fet demostra la deixadesa de les funcions de control que la Paeria hauria d’exercir sobre els serveis públics privatitzats. És per això que avui la formació ha registrat una proposta de resolució demanant que es reforci el personal que duu a terme el control sobre els serveis públics privatitzats i que dugui a terme un pla de control dels abocaments.

La Crida-CUP es basa legalment en el Plec de clàusules administratives de la concessió del servei, de 25 de setembre de 1992, i el contracte de 14 de desembre de 1993, modificats per acord de Ple de 27 de juliol de 2012, que responsabilitzen el concessionari de: la qualitat de l’aigua, el bon funcionament i la conservació d’obres i instal·lacions (clàusula 8). També en matèria de sanejament obliguen el concessionari a fer inspeccions periòdiques, un fet que també descriu l’Ordenança d’abocament en el seu article 21 “L’Ajuntament per mitjà dels serveis corresponents ha d’exercir periòdicament la inspecció i vigilància de les instal·lacions d’abocament a la xarxa de clavegueram”

La formació anuncia que continuarà treballant per recuperar el control democràtic dels serveis públics privatitzats com a garantia d’universalitat en el seu servei, transparència en la seva gestió i millora de les condicions laborals de les treballadores/es que en formen part.

 

Crida per Lleida-CUP

Lleida, 18 de juliol de 2018.

 

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria