La Crida denuncia que el Roser ha estat quatre anys sense llicència d’obres

La Crida-CUP ha denunciat que des del febrer del 2012 fins al març del 2016 es van dur a terme obres al Convent del Roser sense disposar de llicència en vigor. La formació posa de manifest que la llicència d’obres de data 17 de febrer de 2010 feia constar una validesa per al seu inici i finalització de 2 anys, comptadors des de l’endemà de la notificació de la llicència, i que la sol·licitud de pròrroga, per part de l’empresa, no es va efectuar fins el 15 de març de 2016.

Cal recordar que l’1 de març de 2016 la Crida va  sol·licitar a la Paeria la documentació relativa a la llicència d’obres en vigència del Convent del Roser que certifiqués l’acompliment des les ordenances urbanístiques i, en cas que no es disposés de llicència en vigor, instava l’Ajuntament a aturar d’immediat les obres de l’edifici per tal d’evitar incompliments urbanístics.

No és fins al 23 de març, 22 dies després de la sol·licitud de la Crida, que l’arquitecta tècnica municipal de Llicències d’Obres informa favorablement de la sol·licitud de pròrroga de la llicència sol·licitada per l’empresa constructora del Parador Nacional.

En aquest sentit, la Crida anuncia que estudiarà les accions a emprendre per aquests fets. A més, manifesta que continuarà defensant els usos públics de l’edifici del Roser i seguirà reivindicant aquest espai com a part essencial de la memòria col·lectiva en la defensa de les llibertats nacionals de totes les lleidatanes i lleidatans.

Lleida, 25 d’abril de 2016

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria