La Crida denuncia manca de clàusules socials als plecs dels contractes

La Crida per Lleida – CUP ha denunciat avui a la Comissió d’Urbanisme que, malgrat els reiterats anuncis de l’equip de govern sobre la inclusió de clàusules socials i mediambientals als plecs de clàusules administratives per la licitació de diferents contractes, encara avui la Paeria en tramita sense cap d’aquestes.

La Crida ho ha fet palès avui en la presentació del plec de clàusules administratives particulars del contracte de servei del pla de manteniment i millora de la senyalització vertical i horitzontal de Lleida, any 2018 que no incorpora cap mena de puntuació relativa a aspectes mediambientals o socials i únicament incorpora puntuació per oferta econòmica i per proximitat de les instal·lacions o nau on es guardi el material i maquinària fins al municipi de Lleida.

Aquest fet suposa un greu incompliment als diferents acords presos en les comissions de la Paeria i contradiu les declaracions de diferents regidors/es de l’equip de govern com la del el tinent d’alcalde i regidor de Polítiques per als Drets de les Persones, Xavier Rodamilans, que va anunciar el  juliol del 2017 que mentre l’Ajuntament de Lleida realitzés els treballs per obtenir la seva pròpia Guia de clàusules socials, s’utilitzaria la de la Generalitat en els processos contractuals impulsats per part dels serveis municipals de la Paeria.

La Crida exigeix que s’incorporin d’immediat aspectes socials i mediambientals en la puntuació de tots els plecs de clàusules i ho portarà a la propera comissió  informativa per a les polítiques de drets i serveis a les persones , per a la política cultural, de l’educació, esports i la participació.

Lleida, 18 de maig de 2018

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria