La Crida demana un espai adequat per a les dones víctimes de violència masclista

La Crida per Lleida-CUP ha presentat avui una proposta, que defensarà en el ple d’aquest mes, perquè la Paeria ofereixi un espai residencial d’emergència adequat a les dones i infants en situació de violència masclista, amb mesures integrals de seguretat, atenció psicològica i professional especialitzada.

El grup municipal considera que els tres espais residencials que ofereix l’Ajuntament, conveniats amb entitats privades, no són adequats en termes de seguretat i confortabilitat de les dones, i no disposen de professionals per a l’acompanyament i l’atenció per a dones, infants o adolescents.

La Crida també demana rescindir d’immediat el contracte amb l’entitat religiosa que actualment fa el servei residencial d’emergència. Es dóna la circumstància que en aquest espai no s’admeten infants majors de 12 anys i les dones que tenen a càrrec nens a partir d’aquesta edat no poden accedir-hi. A més, el servei que se’ls ofereix és gairebé nul i el centre no disposa de cap professional especialitzat en violència masclista. Així mateix, el centre religiós demana donatius per cobrir les despeses d’aquestes persones, fet que significa un repagament del servei, ja que aquestes despeses són finançades amb diner públic.

L’agrupació municipal creu que és necessari un espai residencial laic on es garanteixi el dret a la llibertat de pensament i de creences, atès que en la residència religiosa, durant el dia, les dones i els infants han de compartir l’espai amb pràctiques d’oració, amb completa indefensió cap als seus drets més bàsics i la llibertat de pensament.

A més d’aquestes mesures, la Crida proposa l’activació d’un pla integral per prevenir, protegir i reparar el dany a menors i adolescents víctimes de violència masclista.

Segons paraules de Gemma Casal, membre de la Crida-CUP, “la violència masclista necessita de polítiques i dotacions econòmiques per fer-hi front. Aquesta xacra social agredeix a dones i infants que han de rebre la màxima protecció per part de les institucions, indispensable per a revertir la brutal situació en la que es troben”.

 

Lleida, a 12 de novembre de 2015

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria