La Crida demana incorporar criteris de renda en l’IBI

La Crida per Lleida presentarà una proposta per incorporar criteris de renda a l’IBI i fer que pagui més qui tingui més poder adquisitiu i es disminueixi la pressió fiscal sobre les classes populars.

Es proposarà una reducció del 40% de la quota de l’impost dels subjectes passius quan els ingressos bruts de la unitat familiar no superin determinats imports anuals. Una proposta que ja ha estat aprovada, a petició de la CUP, en d’altres municipis com Vilanova i la Geltrú.

Així mateix, la Crida demanarà que l’església pagui també l’IBI que li correspon, per això demanarà a la Paeria una relació de les seves propietats, dels usos d’aquestes i que es faci públic l’IBI que aquesta hauria de pagar i del que n’està exempta en base als acords amb l’Estat Espanyol.

Per últim, el grup municipal també demanarà exempcions de pagament per als cotxes elèctrics en zona blava, a fi de potenciar una mobilitat sostenible a la ciutat de Lleida.

Lleida, a 15 d’octubre de 2015

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria