La Crida demana explicacions sobre la gestió econòmica i contractual de les Fundacions

La Crida-CUP ha demanat a l’equip de govern de la Paeria que aclareixi si, atesos els resultats negatius en matèria econòmica de les dues fundacions vinculades a la Llotja, té prevista una nova injecció de diner públic i en quina quantia.

Segons els informes de control financer, aquestes dues fundacions, El Centre de Negocis i Convencions i la Fundació Teatre La Llotja, acumulen pèrdues exercici rere exercici, essent aquesta última un cas preocupant ja que les activitats que es duen a terme en el teatre li suposen només un 30% dels seus ingressos; la resta són subvencions i patrocinis.

Un cop demostrat que La Llotja és incapaç d’autogestionar-se i que costa més diners que no pas ingressa, la Crida-CUP també vol saber si l’equip de govern de la Paeria ha pensat en liquidar la Fundació i recuperar el servei públic per redimensionar-lo a les necessitats reals de la ciutat.

A banda d’aquestes preguntes, formulades en el ple del passat divendres, el grup municipal també ha demanat explicacions sobre algunes relacions contractuals en el si de les Fundacions, ja que, segons mostren les auditories, s’ha contractat personal sense fer cap mena de procés selectiu ni de lliure concurrència, com és el cas d’un analista per al Centre de Negocis i Convencions per executar treballs permanents que impedeixen fer una contractació excepcional i urgent com la que s’ha fet. En aquest sentit, la Crida-CUP demana a l’equip de govern com té previst regularitzar aquestes contractacions i si preveu treure a concurs aquest llocs de treball.

Lleida, a 1 d’octubre de 2015

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria