La Crida demana a la Regidoria de Cooperació compromís amb les entitats i ONGD

La Crida-CUP participarà en el Consell Mixt de Cooperació aquest dijous, i sol·licitarà a la regidoria de cooperació, que escolti les entitats i ONGD que hi són representades per tal de dur a terme l’elaboració de les bases de les convocatòries públiques per a l’any 2016 per a projectes de cooperació, sensibilització i emergències.

La formació aposta per a què el Consell Mixt de Cooperació sigui un òrgan consultiu i assessor on els especialistes en cooperació puguin treballar per establir les línies d’actuació i polítiques en matèria de cooperació del municipi, i no un espai purament informatiu de la regidoria. La Crida reivindica de nou el dret a la participació i la transparència.

Recordem que la Crida-CUP ja va sol·licitar la retirada de les bases d’aquest ajuts al ple del mes passat per no haver estat consultat el reglament del Consell Mixt de Cooperació, òrgan en qui recau aquesta tasca. Així mateix, en el passat ple la Crida va sol·licitar aclariments sobre els fons solidaris d’emergència aportats per la ciutadania als afectats del terratrèmol del Nepal i a les persones refugiades; ja que les entitats que han dut a terme els projectes encara no han cobrat.

La Crida creu que ha d’haver-hi un canvi en la gestió dels fons d’emergència, unificant esforços amb altres administracions o preparant actuacions assequibles i realistes per al municipi de Lleida que vagin més enllà de les fotografies institucionals i política d’aparador.  La formació espera també que el Consell Mixt es posi a treballar per una nova política de cooperació que atengui els projectes d’educació en desenvolupament i centri la mirada en les desigualtats i les fórmules d’eradicació de la pobresa, atenen les demandes de les ONGD, coordinadores i entitats locals.

Lleida, 04 de maig de 2016

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria