La Crida-CUP sol·licita dades a Ensenyament sobre segregació escolar a Lleida

La Crida-CUP ha sol·licitat dades i informació actualitzada sobre la segregació escolar a Lleida al Director Territorial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Carles Vega.

El grup municipal està duent a terme un treball d’anàlisi i estudi sobre la segregació escolar que afecta diferents centres educatius de Lleida, per tal d’assolir una escola pública garant de la cohesió social. Per dur-lo a terme, són necessàries dades sobre la quantia econòmica dels concerts educatius actius a la ciutat de Lleida, sobre l’índex de pobresa infantil, la seva distribució per barris i escoles, tant de primària com de secundària, centres públics i  concertats. També s’han sol·licitat dades sobre el nombre i distribució d’alumnes amb necessitats educatives especials, altes capacitats i nouvinguts.

La formació vol conèixer quin són els Plans Entorn actius a la ciutat de Lleida, quins són els objectius i recursos, administracions implicades i entitats participants. Quin es el pla dels Serveis Territorials d’Ensenyament per combatre la segregació escolar, a curt, mitjà i llarg termini, i quines són les eines de que disposa l’administració per mesurar el grau de segregació escolar existent a cada un dels barris de la ciutat.

Al mes de juliol, la Crida-CUP va demanar, via proposta de resolució, que la Regidoria d’Educació busqués estratègies de demanda al Departament d’Educació per tal de fer front a aquesta situació que, segons els informes del Síndic de Greuges de fa 10 anys, Lleida ciutat era capdavantera en segregació escolar. Els objectius de la Crida-CUP és assolir la reducció de ràtios a les aules, revertir els concerts escolars i acabar-los integrant dins una xarxa pública única, com a condició indispensable per assolir una escola pública garant de la cohesió social.

 

Crida per Lleida-CUP

4 de setembre de 2018

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria