La Crida-CUP proposa un ens autònom per a la regidoria de cultura i el Parc de les Arts a Gardeny

Amb el lema, “revolucionem la cultura”, la Crida-CUP ha presentat el programa de cultura, un dels eixos bàsics per a la transformació social, per l’acció cultural a tots els barris i la diversificació dels usos dels equipaments al servei del veïnat.

La formació aposta per la recuperació de l’ens autònom capaç de redirigir una regidoria mancada de protagonismea fi de redreçar la política cultural i gestió dels equipaments, inclosa la Llotja, que engegui el Pla Cultural integral d’actuació́ municipal en polítiques culturals i gestioni un pressupost propi; amb un mínim del 3% per a programació i inversió, que incrementaria amb la gestió́ d’equipaments i la incorporació́ del patrimoni arquitectònic.

L’ens seria el mitjà a través del qual es poden crear les sinergies necessàries entre la regidoria i el teixit associatiu i entitats culturals, creatives, productives i professionals de la ciutat. Davant la realitat d’haver-se construït a Lleida grans equipaments sense un ús definit i al marge d’aquest teixit, Crida-CUP proposa l’obertura d’aquests equipaments als servei de les necessitats d’aquest teixit, diversificant-ne els usos.

Davant la fuga de joves graduats en qualsevol disciplina de les arts, la Crida-CUP proposa la creació del “Parc de les Arts i la Cultura de Gardeny”, un centre de Producció Interdisciplinari co-working, amb la rehabilitació́ de l’Edifici d’Infanteria i en foment de les iniciatives de cooperatives i d’economia social en les arts. Amb una equip coordinador que impulsi el teixit professional novell, amb cessió́ d’espai a baix cost i per un període de 4 anys per a les iniciatives en teatre, audivisuals, música, il·lustració o pintura, així com ajut i acompanyament en la producció́. Una iniciativa pública, en col·laboració amb la Departament de Cultura de la Generalitat a fi de contribuir amb el reequilibri territorial i inclouria el Magical.

Pel que fa als usos de la Llotja, la formació proposa obrir-ho en funcions de centre cívic, com a espai cultural per al veïnat i teixit associatiu i professional, com a espai viu de la ciutat, compaginat amb les funcions de Teatre i Palau de Congressos.

A banda d’aquestes mesures que han de dur a capgirar el model de cultura des de la regidoria i impulsar el teixit creatiu, la formació proposa “El pla integral del centre històric” que entre altres mesures preveu la conversió de la infrautilitzada “Casa dels Artistes” en “Hotel d’Entitats de Cultura Popular” i l’adquisició per part de l’ajuntament de l’Antic Cinema Granados per a usos del veïnat i joves del barri en contrapartida a la pèrdua del Roser com a espai cultural.

La Crida-CUP insisteix en aquest proper mandat per la creació d’una sala d’exposicions per artistes locals i un pla de muralisme a la ciutat, al riu i a Gardeny. També proposa la descentralització de les escoles de formació en arts perquè les activitats artístiques arribin a tots els barris, a la infància, la gent gran i especialment al barri de la Mariola, on la formació també demana la promoció d’activitats culturals i artístiques de les fires i festes que es programen anualment.

Pel que fa al programació de música, la Crida-CUP proposa diversificar la programació de l’Auditori amb propostes de música contemporània, així com la conversió del Xalet dels Camps Elisis per usos lúdics i culturals amb programació de música i teatre a l’estiu.

Pel que fa al patrimoni arquitectònic, proposa definir els usos dels immobles recuperats i seguir en la definició i implementació dels usos al servei de la ciutadania.

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria