La Crida-CUP presenta moció per a l’atenció a la diversitat de creences al cementiri municipal i serveis funeraris

La Crida-CUP presenta moció al ple perquè l’Ajuntament realitzi un estudi d’avaluació de les necessitats funeràries de les diverses confessions religioses de Lleida a través de l’Assemblea Municipal de les Religions, per tal de preveure les demandes futures. En segon terme, que s’iniciï la creació d’espais específics per aquestes comunitats al cementiri municipal; i acordar les modificacions necessàries amb els serveis funeraris.

En tercer lloc, la moció demana que requereixi a l’empresa de serveis funeraris, La Leridana S.L. que ofereixi els espais necessaris i els adeqüi per a la realització dels diferents rituals i necessitats dels familiars de les diverses confessions religioses.

La formació recorda que a la ciutat de Lleida hi ha un nombre molt elevat de població que no són practicants de la religió catòlica. Per una banda hi ha ateus que en major o menor mesura tenen garantit el dret a uns serveis funeraris i un enterrament al cementiri municipal sense que es vulnerin els seus drets. Per altra banda hi ha una població culturalment i ètnicament diversa, i també confessionalment plural. Els drets de les minories religioses a disposar dels serveis funeraris i d’un espai en el cementiri culturalment adequat, estan reconeguts per acords internacionals que són d’aplicació a Catalunya, així com el propi estatut.

La minoria religiosa més gran de Lleida és la musulmana que dóna sepultura als seus difunts a terra, així doncs, cal planificar l’augment de les demandes que hi haurà i fer la reserva de parcel·les confessionals al cementiri; i també preveure les necessitats d’altres comunitats religioses. Cal tenir present també que algunes comunitats religioses, sobretot originàries de l’Extrem Orient, fan pregàries i rituals mentre s’incinera el difunt i necessiten disposar d’un espai suficient per a realitzar-ho.

La diversitat confessional ha augmentat vinculada a l’arribada de persones immigrants, tot i què una part important dels nouvinguts ha seguit demanant la repatriació dels cadàvers per reposar en les seves terres de naixement, també és cert que les persones que han format una família a la ciutat i per tant el seu arrelament es troba indiscutiblement lligat a la Lleida, així com els fill i filles de la immigració, no tenen cap interès en repatriar els seus morts a terres llunyanes que en molts casos ja no són les seves. Per tant, cal establir les mesures oportunes per a què no es vegin obligats a traslladar els seus difunts a altres països, o bé a enterrar-los a altres cementiris de Catalunya que sí accepten la diversitat. La gent ha de poder enterrar, visitar i recordar els seus morts a prop de casa.

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria