La Crida-CUP presenta moció per a la municipalització del SAD, Servei d’Atenció Domiciliària

La Crida-CUP considera que en la darrera comissió de seguiment de l’Ajuntament es va verificar l’error que significa l’externalització del SAD, en constatar-se la pressió que suporten les treballadores i la pèrdua d’estalvi econòmic que suposa. Uns fets que evidencien un clar perjudici per als i les usuàries, donat que l’objecte principal del contracte és precisament l’atenció personal que presten les treballadores.

En el cas del SAD, s’ha posat de manifest la precarització de la plantilla feminitzada, derivada de salaris baixos, parcialitat de jornades i/o pluriocupació, sumat al fet que les treballadores en el seu horari familiar assumeixen la major part de càrregues reproductives, de cures i manteniment de la llar, situant aquest personal en un clar risc de doble discriminació per raó de gènere.

Per aquests motius, la Crida-CUP presenta una moció al Ple de novembre concretada en tres punts; primerament que la Paeria no faci efectives les pròrrogues del contracte del SAD que conclou l’any 2019. En segon lloc, que s’iniciï d’immediat la confecció d’un grup de treball que ha de comptar amb tècnics de la Paeria i representants de les treballadores del SAD, i si es creu convenient, es convidarà a participar-hi a persones externes expertes en el camp de les municipalitzacions. I en últim terme, que l’Ajuntament de Lleida convoqui amb la màxima brevetat possible, una reunió amb els sindicats i les treballadores i treballadors del SAD per tal d’informar-los d’aquests acords.

La proposta de municipalització del Servei d’Atenció Domiciliària de Lleida s’inclou dins les propostes que en aquesta matèria ha presentat la Crida-CUP al llarg d’aquest mandat; oposició a la privatització de l’enllumenat, zona blava, SAD, Ilnet (de la qual ha presentat demanada al contenciós) i ha iniciat els tràmits per a la municipalització de l’aigua i autobusos.

La formació considera que la ciutat de Lleida ha de situar-se també en la via de recuperació del sentit real de la democràcia amb el control col·lectiu directe i autogestionat dels serveis públics. Que aquests han d’esdevenir un pilar central de la regeneració política i ciutadana, estenent la municipalització a qualsevol servei que la població cregui necessari, sempre per sobre dels interessos del capital.

Crida per Lleida-CUP

26 de novembre de 2018

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria