La Crida-CUP presenta moció al ple per atrurar els desnonaments a Lleida

La Crida-CUP presentarà al ple del proper divendres 27 de desembre, una moció a fi que la Paeria aturi les accions judicials de desnonament, civil i penal, per manca de pagament dels pisos que té en propietat, atès que alguns dels darrers desnonaments han estat demanats per l’EMU.També es demana quela Paeria exigeixi a la Generalitat de Catalunya que aturi els desnonaments, donat que alguns dels darrers que s’estan duent a terme els executa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

En tercer lloc, que L’Ajuntament de Lleida garantixi, si s’escau, i mitjançant la coordinació amb la Generalitat de Catalunya, que cap família pugui ser desnonada sense alternativa habitacional que li garanteixi un habitatge digne de manera estable.

I en darrer terme, la moció demana que la Paeria agilitziel tràmits de confecció del Reglament Municipal de Polítiques d’Habitatge,que ha d’estar finalitzat, com a màxim, a finals de gener de 2019.

La Crida-CUP es basa en l’augment d’execusions hipotecàries i desnonamentsa la província de Lleida durantel tercer trimestre de l’any,respecte al mateix període de l’any anterior,segons les darreres dades del Consell General del Poder Judicial;les execucions hipotecàries s’han disparat un 63,6%iels desnonaments un 16%, i gairebé 4 de cada 5 (un 78%) són per impagament de les quotes de lloguer.

Concretament, entre el juliol i el setembre es van practicar 130 llançaments (desnonaments), dels quals 108 van ser per no pagar el lloguer, un 51,2% més que els 71 dels mateixos mesos del 2017. A més, entre el gener i el setembre se n’han registrat ja 416.

La Crida-CUP considera que actualment es viu una situaciód’emergència habitacional que també és social, un trasbals emocional per les famílies que es veuen amenaçades per desnonaments i que molt sovint no saben de la suspensió fins que arriba la comitiva judicial, talcom ha succeït diversos cops durantaquestes darreres setmanes.

Els desnonaments venen amb data fixada.Les famílies han d’estar pendents del moment que els faran fora de casa. Sovint estan pendents de les trucades de l’administració perquè desconiexenquan rebran els pisos socials. Cal tenir en compte que molts d’aquests desnonaments son per raó del lloguer,unsdesnonamentsmolt més ràpids que les execucions hipotecàries. I tal com han denunciat entitats com la PAH, algunes de les famílies amenaçades de desnonaments estaven instal·lades en pisos propietat de la Generalitat.

Crida Per Lleida-CUP

20 de desembre de 2018

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria