La Crida-CUP preguntarà per l’estat actual del Molí de Cervià

La Crida per Lleida -CUP preguntarà a la propera comissió de polítiques de gestió si s’han fet arribat als propietaris les corresponents ordres d’execució perquè duguin a terme els treballs de consolidació del conjunt patrimonial del Molí de Cervià, evitant així la seva degradació total, tal com es va informar al darrer Consell del Patrimoni de juliol. En aquest consell, Fèlix Larrosa va informar de l’estat de ruïna en què es trobava el Molí de Cervià, i de la perillositat per a la integritat de les persones que comportava, i va posar sobre la taula mesures urgents de conservació; notificar als propietaris les accions que havien de dur a terme per tal d’aturar la degradació o, en el supòsit que no ho fecin, que seria l’Ajuntament qui les duria a terme, passant la factura dels cost als propietaris.

La formació preguntarà si els propietaris han actuat; en cas negatiu, si l’Ajuntament està actuant d’ofici, i en cas afirmatiu, si l’Ajuntament ha fet arribar la factura pel cost de consolidació als propietaris, responsables directes de la conservació d’un bé patrimonial catalogat com a BCIL, i que en el nou POUM ho estarà en la seva totalitat.

En darrer terme, la formació preguntarà si l’Ajuntament contempla la compra o l’expropiació dels terrenys que acullen el conjunt patrimonial del Molí de Cervià, o si en el seu defecte, tal i com s’ha fet en el cas del Convent de Sant Ruf, es contempla signar un conveni de cessió d’ús amb els propietaris.

La Crida-CUP portava al programa de 2015 la incorporació del Molí de Cervià com a antena del Museu de l’Aigua, apostant per la dignificació del patrimoni de l’Horta, i al que calia definir els usos emmarcat dins paisatge, la història, la cultura de l’aigua i el llegat de la indústria i la tecnologia de l’Horta de Lleida. Aleshores la Crida-CUP es va unir a les reivindicacions de l’Associació de Veïns de Granyena sobre la escassesa i el retard de l’ajut per a la recuperació del Molí de Cervià. La recuperació del Molí de Cervià calia emmarcar-lo dins el Pla de Patrimoni de Lleida, que la formació va portar al ple el 2016 i que va ser aprovat, i avui, a les acaballes del mandat, encara no s’ha convocat el Consell de patrimoni que ha de posar les bases d’aquest Pla de Patrimoni, ni hi ha hagut cap primer pas per a iniciar-lo. Durant aquest temps, s’ha vist com el monestir de Sant Ruf passava a ser declarat BCIN, gràcies a les mobilitzacions, aconseguint un conveni d’ús, una necessitat de mínims que el Molí de Cervià també precisa i que de moment no està dins l’agenda del govern municipal.

A 2018 La Crida-CUP demana l’expropiació als dos propietaris del Molí de Cervià, davant el greu estat de conservació que es troba. Actualment no s’hi pot accedir i està ballat pel risc que suposa per a la integritat de les persones.

31 d’octubre de 2018

Crida per LLeida-CUP

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria