La Crida-CUP preguntarà al Ple sobre l’estat de la retirada dels carrers franquistes

La Crida– CUP està a l’espera d’una resposta per part de l’Alcalde sobre la resolució de la Comissió especial de Carrers de 2016, així com de la sentència del passat mes d’abril del recurs contenciós administratiu. La formació farà dues preguntes al Ple del dia 29 per conèixer-ne l’estat.

En referència a la Comissió especial de Carrers, la formació preguntarà sobre l’estat en què es troba la posada en marxa de les propostes que, en la seva part final, concloïa la Comissió el 2016. Es tractava de tres propostes sorgides de la mateixa Comissió i que es passaven a Alcaldia, que és qui en té la competència. En aquesta acta, la Comissió Especial de Carrers demanava que es debatés al ple si cal canviar o no els noms dels 7 carrers objecte d’estudi, que era la proposta de la CUP i ERC. Que es prepari una consulta als veïns dels carrers objecte d’estudi, proposta de PSC, Cs i PP, i que la consulta es faci a tota la ciutat: CiU i Comú. La Crida-CUP preguntarà al proper Ple si es va fer arribar al Paer en Cap la decisió de la Comissió Especial de denominació de carrers anteriorment esmentada. En cas afirmatiu, si el Paer en Cap té previst implementar algun dels tres acords esmentats. I en darrer lloc, en cas que decideixi implementar la consulta als veïns o a la ciutat, quan es preveu fer –la i quins seran els espais per les urnes.

D’altra banda, la Crida-CUP preguntarà també com preveu l’equip de govern donar compliment a la sentència del contenciós administratiu del passat mes d’abril, que en el seu apartat cinquè diu textualment que “Consecuentemente con lo expuesto se debe concluir necesariamente, por un lado, que no ha existido inactividad por parte del Ayuntamiento demandado por cuanto si bien es cierto que el procedimiento solicitado para la revisión de los nombres de las calles se ha dilatado más de lo deseado, lo cierto es que ha existido actuación administrativa como ha quedado detallado; y, por otro lado, que el Decreto de Alcaldía a pesar de que no resuelve expresamente el cambio de nombre de las siete calles que devienen objeto del presente pleito, lo es ante la falta de un informe de la Comissió Especial de Denominació de Carrers a tal efecto como se acordó en el Pleno del Ayuntamiento. Finalmente ningún argumento se observa para ir contra lo dispuesto por la Administración pues de la documentación que obra en autos se puede concluir que no se aprecia una negativa a cumplir con lo propuesto por los recurrentes sino que se ha fijado un procedimiento a seguir que no ha culminado pues no ha sido emitido dictamen técnico que permita entender cumplidos los presupuestos legales exigidos a tal fin, actuación ésta que no se puede estimar contraria a Derecho.”

La Crida-CUP demanarà saber quan s’emetrà el dictamen tècnic que s’esmenta en la sentència, i en quin termini concret es preveu la revisió dels set noms del nomenclàtor dels carrers que esmenta la mateixa.

Crida per Lleida-CUP, 26 de juny de 2018

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria