La Crida-CUP ha fet Crida feminista per canviar-ho tot! #EfecteCrida

El passat dissabte 2 de març, la Crida per Lleida va celebrar el 9è debat #EfecteCrida al centre cívic de Balàfia, posant l’objectiu del debat en concretar les propostes per a engegar el govern feminista a la Paeria, i amb el rerefons de la vaga feminista de 24 hores del proper dia 8 de març.

Mesures per un govern que aposti decididament per prioritzar els drets socials de les dones, les seves necessitats i la igualtat en tots els espais. Ens van acompanyar dues dones que van donar una visió àmplia, experiències des d’altres municipis.

Clara Dachs, tècnica d’igultat i regidora a l’ajuntament de la Garriga per CUP La Garriga, i Ainhoa Beola, ex-regidora d’Igualtat a l’ajuntament de Donosti, van obrir l’acte ampliant perspectives i compartint experiències, davant les dificultats que ha d’afrontar el feminisme per fer realitat les polítiques des del municipalisme.

Clara Dachs va parlar dels 5 eixos clau per materialitzar les polítiques feministes dins un ajuntament, amb la necessitat que la «transversalitat sigui una realitat. És habitual que un ajuntament creï un pla d’igualtat, però el fa sense diagnostic previ. No és operatiu, i cal acabar amb aquest bloqueig”. “És obligat el pla igualtat, una eina interessant, però que falla amb la implementació. Cal posar-s’hi a treballar des de totes les àrees; joventut, cultura, gent gran, àrees social”

Ainhoa Beola, ens va explicar com es va passar de la teoria a la pràctica dins l’ajuntament de Donosti, amb «la necessitat que des de l’ajuntament es creïn aliances amb el moviment feminista, un moviment fort que ha d’interpel·lar sempre la institució. El feminisme no hi ha de ser a l’ajuntament per fer treball social, sinó polític. Amb dones feministes, amb formació i a poder ser polimilitants. Calen dissenys de polítiques feministes entrant a l’urbanisme, fiscalitat i transport públic d’acord amb les necessitats de la vida complexa de les dones.»

Potseriorment la Crida per Lleida va fer el relat d’aquests 4 anys, moment en què el feminisme ha entrat dins la Paeria, « conscients que la majoria de propostes que aportem en clau feminista tenen al·legacions, en un moment que tothom, fins i tot els neoloberals, es declaren feministes«.

«Hem presentat moció per a eradicar la violència masclista, desvinculant-la dels serveis religiosos, amb la demanda de creació d’un centre públic per a dones que pateixen violència masclista. I sobre el 3r pla d’igualtat, en què la Crida per Lleida va veure’s obligada a retirar-se’n (després d’haver participat activament aportant propostes des de l’àrea social, econòmica, cultural), atès que aquest pla s’havia convertit en una eina inútil per al feminisme, en veure’s mancat de dotació econòmica per a la diagnosi i avaluació.»

L’últim tram del debat es va centrar en debatre, ampliar, reelaborar i especificar les propostes del programa 2015 a través dels diferents àmbits: urbanisme, espais públics, seguretat, mobilitat i serveis comunitaris. També pel dret al propi cos, la lluita contra la violència masclista, contra la feminització de la pobresa, impulsar el dret a la diversitat ètnica i les diferents capacitats.

A partir del debat, el grup de gènere de l’assemblea de la Crida per Lleida conclourà les propostes de la Lleida Feminista.

Lleida, 4 de març de 2018

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria