La Crida-CUP denuncia nombrosos incompliments al SAD

La Crida per Lleida – CUP ha presentat avui un escrit a la Paeria sol·licitant que es sancioni a l’empresa concessionària del servei d’Atenció Domiciliaria, atès l’incompliment de nombrosos acords descrits en el plec de clàusules administratives que han de regir el contracte del servei del SAD.

En roda de premsa, Pau Juvillà declarava que “hi ha quasi una vintena de condicions contractuals que, o bé no es compleixen, o ni tan sols es pot comprovar que es compleixin. Hem fet recull d’incompliments,  els durem a contractació i demanarem que s’investigui. Denunciarem l’empresa concessionària perquè està duent a terme un servei sense complir les condicions contractuals”. 

La formació ha presentat un document amb 18 incompliments del contracte del SAD. Alguns d’aquests acords que es van prendre van facilitar que l’empresa guanyadora del contracte del SAD, Clanser, passes per davant d’altres opcions que es van presentar al concurs. La formació posa així de manifest que aquesta és prova fefaent de l’absoluta manca de control dels serveis públics privatitzats per part de l’Ajuntament.

La Crida-CUP remarca en l’annex 2, “determinacions específiques del contracte”, en el seu punt 1.21)  s’estableixen clàusules de resolució específiques, a més de les previstes als articles 206 i 275 de la LCSP on es detalla, entre d’altres, “l’incompliment de qualsevol obligació contractual, sens perjudici d’allò que disposa la clàusula següent referida a les penalitzacions”: La formació denuncia entre d’altres que no s’estan duent a terme les reunions descrites en el plec, manca de lliurament de documentació descrita segons plec i la manca de registres i protocols d’actuació entre d’altres, sobre situacions de violència de gènere.

Així doncs, La Crida per Lleida ha demanat que s’iniciï d’immediat un procés de verificació dels incompliments descrits en el nostre escrit i es procedeixi, si s’escau, a la sanció per incompliment de les condicions associades al desenvolupament d’aquest servei en règim de concessió i, si es el cas, a la seva rescissió. I que es facin públics els resultats de les verificacions esmentades anteriorment i de les conclusions i accions a dur a terme per part de l’Ajuntament de Lleida.

Un cop més, la formació veu reforçada la seva proposta de la municipalització dels serveis públics com és el SAD, Servei d’Atenció Domiciliària.

Document presentat 13-02-2019

Notícia 13-11-2018. La Crida-CUP denuncia la precarització laboral del SAD

Notícia 26-11-2018. La Crida-CUP presenta moció per a la municipalització del SAD, Servei d’Atenció Domiciliària

Crida per Lleida-CUP

13 de febrer de 2019

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria