La Crida-CUP demana saber si les treballadores del SAD punxen insulina sense acreditació

La Crida-CUP demana saber si l’Ajuntament té constància que l’empresa Suara Serveis Sccl obliga a les seves treballadores familiars a administrar insulina via intravenosa als i les usuàries del SAD (Servei d’Atenció Domiciliària de Benestar Social de la Paeria de Lleida).

L’empresa Suara és la guanyadora del concurs per cobrir el servei externalitzat del SAD. Els mateixos sindicats que ja han denunciat els fets davant l’empresa Suara, han comunicat a Crida-CUP que l’empresa assegura tenir un informe de l’Ajuntament que justifica que les seves treballadores familiars punxin insulina als i les usuàries del servei. La llei no permet prestar aquest servei a Treballadores Familiars perquè no tenen ni el coneixement ni han rebut la formació que es precisa.

Així mateix, la formació formularà aquesta pregunta a la Comissió informativa per a les polítiques de drets i serveis a les persones, a més de demanar si l’Ajuntament de Lleida ha facilitat a l’empresa Suara Serveis Sccl un informe on es justifica que siguin les treballadores familiars les qui duguin a terme aquesta tasca. En cas afirmatiu, la Crida-CUP demanarà que se li faciliti una còpia de l’esmentat informe.

La Crida-CUP reitera un cop més la necessitat del control directe dels serveis públics per part de l’Ajuntament, enfront la via de l’externalització que força a abaratir costos i fer descendre els serveis de qualitat per a la ciutadania.

30 d’octubre de 2018

Crida-CUP

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria