La Crida-CUP demana que la Paeria faci ús del dret de tempteig i retracte dels pisos que BBVA ha venut a Cerberus

El passat octubre es va fer públic que el BBVA havia venut la seva cartera d’ immobles al fons voltor Cerberus Capital Management que els gestionarà mitjançant una societat anomenada Divarian. La Crida-CUP presenta proposta de resolució a la regidoria de promoció de la ciutat perquè la Paeria exerceixi el dret de tempteig i retracte en el cas dels habitatges del BBVA traspassats a Cerberus que provinguin d’execucions hipotecàries, i adquirir-los per tal d’incrementar els habitatges socials de la Paeria, alleugerint així la pressió de l’emergència.

El Decret Llei 1/2015 de mesures extraordinàries i urgents per ala mobilització d’habitatges provinents d’execució hipotecària preveu una normativa de vigència limitada en el temps (sis anys fins al 2021) pel qual la Generalitat de Catalunya pot exercir el dret de tanteig i retracte en la transmissió d’habitatges procedents d’execució hipotecària (judicial o notarial), compensació o pagament de deute, ubicades en municipis situats en àrees de demanda forta i acreditada i que hagin estat adquirits a partir del 9 d’abril de 2008.

En funció de les necessitats i recursos municipals, l’Ajuntament pot demanar a la Generalitat de Catalunya l’exercici d’aquest dret en benefici del municipi i els immobles adquirits per aquest sistema s’han de destinar a polítiques d’habitatge. Una via que ja ha posat en marxa l’ajuntament de Sabadell augmentant l’allotjament públic i social que de moment ja compta amb 36 pisos i té un càlcul estimat de 70.

Crida per Lleida- CUP

4 de desembre de 2018

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria