El grup Romero Polo es presenta com a codemandada en el recurs per la pròrroga a Ilnet presentat per la Crida-CUP

El grup empresarial Romero Polo, part integrant de la UTE d’ILNET, que té la concessió de la recollida de residus de l’ajutament, s’ha presentat com a codemandada en la causa al contenciós administratiu presentat per la Crida-CUP. La formació anticapitalista entén que, tot i tenir-hi dret, és una clara acció de reforç als seus propis interessos de mercat i de negoci, sortint a la defensa de la Paeria amb la voluntat de tirar endavant la nova pròrroga, que la Crida-CUP considera injustificada. Para·lelament, el jutjat ha requerit més documentació a la Paeria, que havia estat entregada parcialment, i en el moment que es compti amb tota la documentació necessària, demanarà a la Crida-CUP que en un plaç de 20 dies presenti la demanda definitiva.

La formació ha emprès el recurs al contenciós contra la pròrroga a Ilnet sostenint que la modificació del contracte d’ILNET infringeix el Plec de Clàusules Administratives i la Llei de Contractes Públics, i perquè el govern de la Paeria, amb l’argument que el sector públic és deficitari i ineficient, recorre a la gestió d’aquests serveis a empreses privades que dins la lògica de mercat, busquen maximitzar beneficis i una rendibilitat econòmica. Així mateix, defensa que els serveis públics són la prestació d’un servei social universal i igualitari, enfront del model d’una Paeria i l’empresa concessionària que s’apleguen per defensar el model de serveis públics privatitzats. La causa al contenciós per aturar la pròrroga d’ilnet té com a finalitat aturar el blindatge a les privatitzacions, obrir la porta a la recuperació del control democràtic dels serveis públics privtitzats, i revertir aquesta situació preservant els béns i serveis que conformen el sector públic municipal.

Crida per Lleida-CUP

Lleida, 4 d’octubre de 2018

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria