La Crida sol·licita ampliar les entitats de la Mesa d’Emergències Socials de l’Habitatge

El grup municipal de la Crida-CUP sol·licita a la Comissió de drets i serveis a les Persones que l’Ajuntament de Lleida incorpori a la Mesa d’Emergències Socials de l’Habitatge a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Lleida, a la Fundació Arrels Sant Ignasi de Loiola (Arrels/Sant Ignasi); a personal tècnic de la regidoria de polítiques d’Igualtat i al Servei d’Intervenció Especialitzada de Lleida de la Generalitat de Catalunya.

La formació política adverteix de la necessitat d’activar adequadament els protocols per a què les persones en situació de sense llar puguin accedir a un habitatge digne i en condicions. La Mesa d’Emergència ha de garantir la prioritat de dones que per trobar-se en situació violència masclista han perdut casa seva, així com el dret d’accés a famílies desnonades. Per tal de garantir un millor funcionament, més informat i que garanteixi els drets de totes les ciutadanes de Lleida, la Crida-CUP creu imprescindible que les entitats que treballen en atenció directa a les persones en aquestes circumstàncies puguin participar de la mesa i oferir els seus coneixements dels diferents perfils i necessitats. També demana la presència de tècniques d’igualtat per tal de garantir els drets de les dones a un habitatge.

La Crida-CUP demana que la Mesa s’enriqueixi i millori la seva funció amb aquestes entitats, per tal d’evitar que les diferents necessitats de les persones puguin quedar desateses. Les entitats proposades ja han sol·licitat en diferents ocasions el dret a participar-hi com agents i col·lectius afectats.

Lleida, 10 de gener de 2016.

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria