Gardeny

La Crida demanarà al Ple el reconeixement pels presoners forçats a construir el complex militar de Gardeny (1939)

La Crida per Lleida – CUP demanarà al ple de la Paeria de divendres un reconeixement públic per a les persones que, a través dels treballs forçats i com a presoners de guerra, van participar en la construcció del complex militar d’Infanteria de Gardeny al 1939.

El passat 3 d’abril es van complir els 80 anys de l’ocupació franquista de Lleida. Aquesta entrada es va produir després després de gairebé una setmana de bombardejos aeris i una cruenta batalla final, fet que va provocar una destrucció general de la ciutat: segons un informe de l’arquitecte municipal a inicis del 1939, 110 edificis van ser reduïts a runa pels bombardejos i el 90% de la resta van quedar afectats en menys o més mesura.

A la presa de Lleida i la caiguda de Catalunya (febrer de 1939) la va seguir una política de repressió indiscriminada: la historiadora Mercè Barallat va xifrar en 12000 els presos polítics reclosos a Lleida el 1939. Aquests presoners van ser utilitzats com a mà d’obra forçosa en les dues grans empreses del règim franquista: Regiones Devastadas Empresa Militar de Puentes y Caminos.

D’aquesta última en depenia el Campo de prisioneros de Gardeny, on uns sis-cents presos van commutar la pena de mort amb treballs forçats al que avui és el Parc Tecnològic. «És necessari un Pla Integral de Memòria Històrica a Lleida i que s’ampliï el coneixement sobre els camps de concentració de postguerra, del qual l’Ajuntament n’ha de ser el motor», defensa la formació.

En aquest sentit, la Crida planteja que la Paeria, amb la supervisió de la Universitat de Lleida, iniciï una recerca històrica sobre les condicions amb les que es van construir els edificis que avui conformen el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Gardeny.

Lleida, 24 d’abril de 2018

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria