La Crida fa públic el recurs contra la pròrroga d’ILNET

La formació sosté que la modificació del contracte d’ILNET infringeix el Plec de Clàusules Administratives i la Llei de Contractes Públics

 

La Crida per Lleida – CUP ha fet públic avui el recurs de reposició contra l’acord del ple de la Paeria (23 de febrer de 2017) que autoritza la pròrroga del contracte del servei de recollida de residus i neteja viària fins al 2023, és a dir, per sis anys. La formació assegura que no concorren les condicions legals per modificar aquest contracte: raons d’interès públic, degudes a causes imprevistes «que no tenen res a veure amb iniciar una prova pilot de recollida selectiva durant sis anys».

La Crida sosté que aquesta modificació del contracte amb ILNET infringeix el Plec de Clàusules Administratives Particulars en el precepte que regula el sistema de pròrrogues del contracte, “que només poden ser de dos anys en dos anys i no per un període de sis”. El recurs també assenyala que l’acord del Ple de febrer impedeix l’aplicació de la nova llei de contractes del sector públic perquè bloqueja la formació de dos lots contractuals separats: un de neteja viària i un de recollida de residus, “obrint d’aquesta manera la lliure concurrència a empreses diferents si el model de gestió segueix essent indirecta”.

A més, la formació anticapitalista també assenyala que els números de l’empresa concessionària no s’han vist alterats, al llarg dels anys que ha durat el contracte, per justificar la pròrroga: “la despesa en inversió la proposa la pròpia empresa com a premi per obtenir un nou allargament del contracte”. Així, el recurs també desmenteix l’argument de la prova pilot de recollida selectiva, ja que el compliment de normativa (Euro 6 i el Programa de Gestió de Residus de Catalunya 2020) forma part de les obligacions d’ILNET “sense que serveixi com a mèrit per obtenir cap pròrroga”.

L’últim motiu que defensa la Crida per impugnar el contracte és la sol·licitud que la formació va presentar per convocar una consulta ciutadana sobre el model de gestió del servei de recollida de residus i el de neteja viària, aprofitant l’expiració del contracte. Aquesta petició encara no ha estat encara resolta a dia d’avui.

Pots consultar el recurs aquí:

 

Lleida, 26 de març de 2018

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria