Crida per Lleida-CUP presenta 7 al·legacions al plec contra la privatització del parc de les Basses

Vulneració del nostre patrimoni d’espais públics per cedir-lo a una empresa a 50 anys, violació del dret a la participació ciutadana per contradir obertament el model resultant dels processos participatius i infracció de la igualtat d’oportunitats per treure-li el contracte de jardineria als centres especials de treball de Lleida i de la pública concurrència per afavorir la marca Barrufets, les principals al·legacions. La nostra alternativa: parc 100% públic amb una remodelació sostenible des del punt de vista ambiental, social i econòmica, una proposta de decreixement responsable en un context de crisi.

Avui Crida per Lleida-CUP ha presentat fins a 7 al·legacions en contra de la privatització del parc públic de les Basses d’Alpicat:

1a.- Vulneració de la universalitat en l’accés i el gaudi dels parcs urbans municipals: concessió demanial per a ús privatiu. Mitjançant aquest Plec es preveu cedir el nostre patrimoni, el dels lleidatans i les lleidatanes, durant 50 anys a una empresa privada que en serà la titular i no la Paeria. Amb aquest al·legat es denuncia el model de ciutat de privatitzacions on Paeria es ven l’espai públic i els serveis públics a canvi de finançament, obtenint pa per avui i gana per demà, en una visió de ciutat mercantilitzada i curt-terminista.

2a.- Vulneració del dret de participació ciutadana: contradicció oberta entre el projecte i les conclusions dels processos participatius. Predeterminació de les normes de planejament i contingut impossible del plec. La ciutadania quan es va expressar en els processos participatius contemplava únicament un Parc de les Basses al servei d’uns usos 100% públics, gratuïts, oberts i respectuosos amb l’entorn. Mai es va consultar la ciutadania sobre un gran parc comercial ni sobre cedir el sòl a una empresa. A més primer es va adequar el planejament i després s’ha tret el Plec per concedir un parc públic a una empresa, contrariant un urbanisme participatiu. I el Plec te contingut impossible de complir perquè valora les ofertes “que més s’adeqüin als processos participatius” mentre que un parc d’oci comercial els vulnera de principi a fi.

3a.- Vulneració de la igualtat d’oportunitats envers els treballadors: manca de reserva a CETS dels serveis de manteniment i jardineria. Manca de preservació dels drets laborals. Manca de clàusules socials en clau de gènere i de lluita contra l’exclusió social. Es molt greu que Paeria li tregui el contracte de jardineria als centres especials de treballadors amb discapacitat en favor d’un benefici d’una empresa. Tampoc posa clàusules socials per evitar la precarietat dels llocs de treball ni per garantir la igualtat d’accés als col·lectius més desafavorits per l’atur: les dones i les persones en risc d’exclusió.

4a.- Vulneració de la igualtat d’oportunitats envers les empreses: infracció de la normativa de contractació amb l’afavoriment d’una marca comercial impedint la pública concurrència. Paeria ja ha tancat pre-acords amb INTERNATIONAL MERCHANDISING PROMOTIONS & SERVICES, S.A. propietària dels “Barrufets” en detriment de qualsevol altra marca, la qual cosa viola la pública concurrència dels contractes públics.

5a.- Impacte negatiu per al teixit comercial lleidatà: primacia de les grans superfícies comercials en detriment de l’empresa i comerços petits i mitjans.

6a.- Vulneració del dret al medi ambient i la natura: primacia del model comercial i de lleure per sobre dels valors naturals i paisatgístics de l’entorn. I amb afectació a habitatges preexistents.

7a.- Primacia d’un model cultural aliè i desarrelat en detriment dels valors culturals existents en una Lleida diversa i global. Escollir un fenomen de cultura global que no ens pertany per ocupar un espai públic es una doble usurpació: del terreny i de la cultura pròpia o que es produeix a Lleida i que és rica i diversa, la qual te suficient qualitat i potencial com per no haver d’importar models aliens.

La nostra alternativa: Un parc públic per usos públics i una remodelació sostenible des del punt de vista ambiental, social i econòmica, una proposta de decreixement responsable en un context de crisi, respecte aquest pla que considerem excessiu i desnaturalitzador de les Basses: quins són els detalls de la proposta els te Paeria a la pròpia memòria participativa de les propostes ciutadanes que ja tenen recollides i que creiem que podrien implementar-se d’immediat amb un manteniment de baix cost, amb unes instal·lacions similars a les de la Mitjana, que a diferència d’altres obres faraòniques de la ciutat, puguin ser assumides en aquest moment i amb la generació d’activitat que, com un terreny d’acampada, un alberg per trobades juvenils, la recuperació de l’escola de jardineria o l’ampliació dels actuals usos esportius o educatius, poden conduir a la creació indirecta de llocs de treball i sobretot de noves o recuperades funcions del Parc, on el gaudi de les persones no depengui sempre de la seva capacitat econòmica.

Podeu consultar les al·legacions a la concessió administrativa demanial de l’espai públic «Parc de les Basses» que presenta Crida per Lleida-CUP des de l’enllaç següent:

pdf

Si no disposeu de cap programa per llegir aquest tipus de fitxers podeu instaŀlar-ne algun dels molts que hi ha clicant a la imatge següent:

pdfreaders-logo

Per a més informació: Esther 649336223

cridaperlleida

cridaperlleida

Candidatura de Transformació i de Ruptura per a La Paeria